Nieuws

Publicatie: 18 februari 2019

Door:


Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft unaniem een reeks aanbevelingen goedgekeurd om de integratie en tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving en het milieubeleid in Europa te verbeteren. De steden en regio’s voeren het grootste gedeelte van de milieurichtlijnen uit.

8e Milieuactieprogramma

De leden van het CvdR hebben unaniem een advies over het 8e Milieuactieprogramma (MAP) goedgekeurd. Het achtste Milieuactieprogramma is het toekomstige kader dat de prioriteiten en doelstellingen van het Europese milieubeleid zal schetsen. Het advies is gebaseerd op een in 2018 gepubliceerde studie van het CvdR. De rapporteur van het advies is Cor Lamers (NL/EVP), burgemeester van Schiedam en voorzitter van de CvdR-commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE).
Ondanks de verbeteringen van de afgelopen decennia zijn er nog steeds uitdagingen voor het Europees milieubeleid. De natuur wordt aangetast door landbouw, visserij, vervoer, industrie, toerisme en stadsuitbreiding. Steden en regio’s geven aan dat er een gebrek is aan beleidsintegratie, financiering, informatie-uitwisseling en coördinatie om de milieuwetgeving in de EU doeltreffend uit te voeren. In aanloop naar het 8e Milieuactieprogramma, dat de volgende Europese Commissie zal voorleggen, hebben de Europese steden en regio’s een reeks aanbevelingen geformuleerd om de uitvoering van het milieubeleid en de milieuwetgeving in Europa voor het komende decennium te verbeteren.

Rapport CvdR

Cor Lamers (NL/EVP), rapporteur van het advies, zei: “Het volgende MAP moet strategischer, geïntegreerder en flexibeler zijn, inspelen op nieuwe technologische uitdagingen en op innovatie zijn gericht. Het moet ook een antwoord bieden op de meest urgente transitievraagstukken, zoals energie, circulaire economie, voedsel en schone mobiliteit. Het idee van menselijke gezondheid moeten we koppelen aan een gezonde planeet, economie en samenleving waarin hulpbronnen verantwoord en efficiënt worden gebruikt. Ons economisch model moet de biodiversiteit beschermen en gebaseerd zijn op de kringloopeconomie, met voldoende groei, ontwikkeling en banen, die ten grondslag liggen aan een gezonde samenleving waarin duurzame investeringen duurzame bedrijfsmodellen stimuleren.”

Vervolg

Het besluit om het 8e Milieuactieprogramma in te dienen, is aan de volgende Europese Commissie, die naar verwachting in najaar 2019 zal aantreden.

Bronnen

Steden en regio’s schetsen het volgende Milieuactieprogramma, nieuwsbericht Europees Comité van de Regio’s