Steun aan Groningen Airport goedgekeurd

22 april 2014Staatssteun

De Nederlandse steun aan Groningen Airport Eelde wordt door de Europese Commissie niet beschouwd als ongeoorloofde staatssteun. Het besluit van de Commissie is genomen aan de hand van de kersverse staatssteunregels voor vliegvelden. Hiermee wordt ook duidelijk dat Europa decentrale overheden de ruimte geeft bij te dragen aan regionale transportbehoeften.

Bereikbaarheid

De Nederlandse overheid heeft een bedrag van €19,2 miljoen ter beschikking gesteld aan het vliegveld. Hiermee moet de bereikbaarheid van Noord-Nederland verbeterd worden en grotere vliegvelden als Schiphol ontlast. Beide doelen zijn in lijn met het Europese vervoersbeleid. De Commissie is bovendien van oordeel dat de steun niet leidt tot bovenmatige verstoring van de interne markt, omdat in een straal van 100 km rondom Groningen Airport geen andere vliegvelden zijn.

Winstgevend

De steun heeft er bovendien aan bijgedragen dat Groningen Airport zijn business model heeft aangepast en efficiënter functioneert. Hierdoor zou het vliegveld op de lange termijn winstgevend moeten worden. In de berekening van het steunbedrag is voorzien dat in 2016 de steun geheel is afgebouwd en dat in 2017 activiteiten van het vliegveld kostendekkend zijn. Met behulp van de steun wordt aldus bereikt dat het vliegveld tijd krijgt om meer verkeer aan te trekken, te groeien en op de lange termijn winstgevend te worden.

Nieuwe regelgeving

De Nederlandse steun aan het regionale vliegveld is de eerste die getoetst werd aan de nieuwe richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. De nieuwe richtsnoeren zijn op 4 april jl. in werking getreden. Onder deze regelgeving is steun aan regionale vliegvelden onder voorwaarden toegestaan, waarna het vliegveld zelfstandig moet kunnen opereren. Met het toestaan van staatssteun aan regionale vliegvelden wil de Commissie decentrale overheden de kans geven te voldoen aan regionale transportbehoeften.

Steunregelingen

De Commissie moedigt lidstaten aan steunregelingen te maken voor steun aan regionale vliegvelden die geen andere vliegvelden in hun buurt hebben. Wanneer een regeling goedgekeurd is door de Commissie, kan steun die aan de criteria van de regeling voldoet worden toegekend zonder eerst bij de Commissie te worden aangemeld. Met deze nieuwe maatregel moeten administratieve lasten teruggedrongen worden, doordat niet elke individuele steunmaatregel meer aangemeld hoeft te worden.

Door:

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, State aid: Commission approves Dutch operating aid for Groningen airport, Europese Commissie

Meer informatie:

Nieuwsbericht, Europees Parlement in actie voor flexibele staatssteunregels voor regionale vliegvelden, Europa decentraal
Luchtvaart, Staatssteun, Europa decentraal
Policy Brief, New State aid rules for a competitive aviation industry, Europese Commissie
Praktijkvraag, Kan er bij steun aan luchthaveninfrastructuur sprake zijn van (verboden) staatssteun?, Europa decentraal 2010