Steun Nederlandse voetbalclubs in overeenstemming met staatssteunregels

11 juli 2016Staatssteun

De Europese Commissie heeft een besluit genomen over een vijftal Nederlandse voetbalclubs die mogelijk in strijd met de Europese staatssteunregels zouden hebben gehandeld. De steun gegeven aan PSV betreft helemaal geen staatssteun. De Commissie heeft besloten dat de staatssteun aan de overige vier clubs verenigbaar is met de interne markt.

Steun aan Nederlandse voetbalclubs

De betaalde voetbal organisaties PSV, NEC, MVV, Willem II en FC Den Bosch hebben bij de gemeenten aangeklopt nadat zij in financieel zwaar weer verkeerden. Daaropvolgend hebben deze gemeenten verschillende maatregelen getroffen om de voetbalclubs te ontlasten. De Europese Commissie is een onderzoek gestart waarbij werd getoetst of de maatregelen in overeenstemming zijn met de staatssteunregels. Hierbij heeft de Commissie het staatssteuncriterium van marktconformiteit onderzocht en is er gekeken naar de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun.

Marktconformiteit (de MEO test)

De Commissie heeft in het geval van PSV de zogenoemde “sale and leaseback”-transactie tussen de gemeente Eindhoven en PSV onderzocht. Zij paste hiervoor de MEO (Market Economy Operator) test toe. Dit houdt in dat de Commissie nagaat of, in vergelijkbare omstandigheden, een private investeerder, opererend in normale marktomstandigheden, tot een zelfde investering over zou zijn gegaan. Is dat het geval, dan levert de investering geen ‘voordeel’ op voor de betreffende onderneming en is er dus geen sprake van staatssteun.

Volgens de Europese Commissie is de “sale and leaseback”-transactie onder marktconforme voorwaarden uitgevoerd. Om die reden vormt die transactie geen staatssteun. De Commissie heeft aangegeven bij haar beoordeling rekening te hebben gehouden met een onafhankelijk extern taxatierapport dat de basis van die transactie vormde.

Reddings- en herstructureringssteun

Voor wat betreft de overige vier clubs komt de Commissie tot het oordeel dat er sprake is van staatssteun. Echter, deze steun is verenigbaar met de interne markt. Enkel onder strikte voorwaarden kan een overheid rechtmatige staatssteun geven aan ondernemingen in moeilijkheden. Dit op basis van richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun. Alleen de ondernemingen die een realistisch vooruitzicht hebben op levensvatbaarheid en die maatregelen nemen om de concurrentieverstoringen door de staatssteun te verminderen, komen hiervoor in aanmerking. Let wel, een onderneming mag in een periode van tien jaar maar één keer reddings- en herstructureringssteun ontvangen.

De Commissie stelt dat de bovenstaande voetbalclubs realistische herstructureringsplannen hebben uitgevoerd. De clubs hebben zelf bijgedragen aan de kosten van hun herstructurering en hebben maatregelen getroffen om de mogelijke concurrentieverstoring te beperken. Zo is bijvoorbeeld het aantal werknemers, het aantal geregistreerde spelers en de lonen van de spelers beperkt.

Spaanse voetbalclubs

Een aantal voetbalclubs in Spanje hebben wel ongeoorloofde staatssteun ontvangen. Dit blijkt uit een ander besluit van de Commissie. Weliswaar zijn de steunmaatregelen voor deze clubs anders van aard, het geeft wel aan dat de Commissie niet zonder meer alle steunmaatregelen goedkeurt. In het geval van de Spaanse voetbalclubs zal de ontvangen steun moeten worden teruggevorderd op de begunstigden (in dit geval de betreffende clubs).

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Reddings- en herstructureringssteun, Europa decentraal
Sport en staatssteun, Europa decentraal
EC start nader onderzoek steun Nederlandse profvoetbalclubs, Europese Ster maart 2013