Steun voor afgezwakt voorstel vermindering verkeerslawaai

15 februari 2013

Het Europees Parlement steunde op woensdag 8 februari een Commissievoorstel voor de vermindering van het geluidsniveau van motorvoertuigen. De laatste keer dat geluidslimieten van voertuigen werden aangepast was in 1995. Helaas is het voorstel door verscheidene amendementen ingegeven door de lobby van autofabrikanten sterk afgezwakt.

Langdurige blootstelling aan veel geluidsoverlast kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Onderzoek van het Europees Milieuagentschap heeft aangetoond dat meer dan de helft van de stedelijke bevolking in de Europese Unie wordt blootgesteld aan een geluidsniveau boven de 55 decibel door geluidsoverlast van wegen. Door strengere eisen te stellen aan het geluidsniveau van voertuigen wordt het probleem bij de bron aangepakt.

In het voorstel van het Parlement wordt de grens voor gewone auto’s verlaagd van 74 naar 68 decibel. Voor krachterige voertuigen is alleen een kleine marge van 2 tot 6 decibel toegestaan. De grens voor de meest krachtige vrachtwagens (van meer dan 12 ton) blijft gehandhaafd op 81 decibel. Daarnaast stemde het Parlement voor een minimumgeluid voor elektrische auto’s, omdat geluidloze auto’s een gevaar vormen voor voetgangers.

Ondanks de verzwaring van de geluidswetgeving is het voorstel minder vooruitstrevend dan Nederland had gewenst. Naast aandacht voor het geluid van de motor pleitte onder andere de Nederlandse Europarlementariërs ook voor eisen voor stillere banden, maar daarvoor was geen meerderheid. Met name Europarlementariërs uit lidstaten met een grote auto-industrie volgden het stemadvies van de autofabrikantenlobby.

In het wetsvoorstel staat dat de nieuwe regels in fases moeten worden ingevoerd. Na zes jaar zal de nieuwe regelgeving gelden voor nieuwe autosoorten. Na acht jaar gelden de regels voor alle nieuwe motorvoertuigen.

Door:

Robert Wouters, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europees Parlement, ‘Parlement steunt wet ter vermindering van schadelijk verkeerslawaai’, 6-2-2013
Europolitics, ‘Disappointment over EP vote on noise limits’, 7-2-2013

Meer informatie:

Europese Commissie Gezondheid-EU
Health and Environment Alliance