Steunverlening provincie Limburg leidt tot wereldprimeur CO2-neutraal ei

16 oktober 2017Staatssteun

In Limburg is het eerste CO2-neutrale ei ter wereld gelegd. De CO2-neutrale kippenboerderij Kipster heeft hiervoor van de provincie subsidie ontvangen. Daarbij is er rekening gehouden met de Europese staatssteunregels. Dit is een goede illustratie van de beleidskansen die de staatssteunregelgeving de decentrale overheden kan bieden.

Subsidie verduurzaming voedselketen

De provincie Limburg heeft afgelopen zomer besloten € 250.000,- subsidie te verstrekken aan het bedrijf Kipster Venray BV (Kipster) ten behoeve van de realisatie van een revolutionaire kippenboerderij. Het bedrijf, gevestigd te Castenray (Limburg), wil de uitstoot van fijnstof met 99% reduceren en daarmee, qua emissies, de meest klimaatvriendelijke boerderij worden. Kipster produceert dan ook alleen klimaatneutrale en diervriendelijke eieren in een revolutionaire kippenstal.

CO2-neutraal

Het bedrijf heeft tal van maatregelen genomen om de boerderij in zijn geheel CO2-neutraal te maken. Kipster is hierdoor niet afhankelijk van energie van buitenaf en stoot zelf ook geen CO2 uit. Maatregelen die genomen zijn, zijn bijvoorbeeld het houden van witte kippen die minder eten dan de bruine kippen die doorgaans in stallen rondlopen. Daarnaast bestaat het voer dat de kippen krijgen uit restjes, waardoor op de voedselproductie wordt bespaard. Ook liggen op het dak van de stallen 1100 zonnepanelen en is het welzijn van de dieren erg belangrijk.

Landbouwgroepsvrijstellingsverordening

Bij het verlenen van de subsidie heeft de provincie Limburg de Europese staatssteunregels in acht genomen. Aangezien de subsidie aan Kipster ‘staatssteunproof’ werd verstrekt onder toepassing van art. 14 Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LGVV), kon een langlopende meldingsprocedure bij de Europese Commissie achterwege blijven. Op grond van de LGVV zijn namelijk bepaalde steuncategorieën met de interne markt verenigbaar en vrijgesteld van voorafgaande aanmelding bij de Commissie. Wel dient de maatregel nog bij de Commissie te worden kennisgegeven, moet de decentrale overheid aan de transparantieverplichtingen voldoen en dient de provincie er jaarlijks over te rapporteren.

Artikel 14 LGVV (investeringen op landbouwbedrijven)

De subsidie die de provincie Limburg aan Kipster verleende betrof een ad hoc steunmaatregel van € 250.000,-. De subsidie is ingezet voor de bouw van de kippenstal. De totale begrote subsidiabele meerkosten voor de bouw van de stal waren ongeveer € 1 miljoen. De steun aan Kipster kon worden verleend door gebruik te maken van art. 14 LGVV. Op grond van dit artikel mag ten hoogste 40% van de kosten van de bouw stal worden vergoed. Ook staat dit artikel toe dat maximaal € 500.000,- wordt verstrekt aan een onderneming voor een investeringsproject. De provincie Limburg blijft met de verstrekte subsidie ruim binnen deze grenzen die zijn gesteld in de LGVV.

Decentrale relevantie

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat de Europese staatssteunregels niet in de weg hoeven te staan om duurzame initiatieven te ondersteunen. Mede door provinciale subsidie, die op grond van de LGVV is verstrekt, heeft het Nederlandse bedrijf Kipster een wereldprimeur met het CO2-neutrale ei. Kipster heeft de ambitie om op termijn meerdere Kipster-locaties in Nederland te vestigen en daarna zelfs uit te breiden naar de rest van Europa en de wereld.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal en Matijs Nijkamp, ministerie van Binnenlandse Zaken

Bronnen:

Wereldprimeur Limburgse kip legt CO2-neutraal ei, nieuwsbericht NOS
Steunmaatregel SA.48796, register Europese Commissie

Meer informatie:

Landbouw en staatssteun, Europa decentraal
Landbouwvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Meldingsprocedure, Europa decentraal
Kennisgevingsprocedure, Europa decentraal
Rapportages, Europa decentraal
Transparantie, Europa decentraal