Strengere maatregelen voor een circulaire economie

30 januari 2017Klimaat Milieu

Ambitieuze doelen omtrent afvalbeheer en recycling voor lidstaten zijn voorgesteld door het Europees Parlement. Hiermee reageert het Parlement op het voorgestelde pakket circulaire economie van de Europese Commissie uit 2015. Het Parlement wil verzekeren dat de lidstaten de doelstellingen gesteld voor 2030 behalen. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Parlement heeft voorgesteld dat het percentage gemeentelijk afval dat gerecycled moet worden in 2030 verhoogd wordt van 65% naar 70%.

Pakket circulaire economie

Eind 2015 heeft de Europese Commissie een pakket aan maatregelen gepresenteerd die de overgang naar een circulaire economie moet bevorderen. Een belangrijke pijler hiervan is het verbeteren van afvalbeheer. Het doel van het Europees afvalbeleid is vermindering van negatieve milieueffecten die afvalstoffen gedurende de gehele levenscyclus veroorzaken. Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in het afvalbeheer.

Recyclingdoelen

Met de wetsvoorstellen beoogt de Commissie dat in 2030 65% van het gemeentelijk afval gerecycled wordt. Daarnaast mag slechts 10% gestort worden op stortplaatsen. Echter, de leden van het Parlement hebben strengere maatregelen voorgesteld. Zo zou in 2030 70% van het gemeentelijk afval gerecycled moeten worden en mag er slechts 5% worden gestort. Momenteel wordt slechts 44% van het totale gemeentelijk afval in de EU gerecycled.

Einde-afvalstatus

De afvalstoffenrichtlijn regelt ook de bepalingen over einde-afval criteria. Als verwerkte afvalstoffen en teruggewonnen grondstoffen hieraan voldoen worden deze niet langer als afval maar als grondstof gezien. Op dit moment bestaan zulke criteria op Europees niveau louter voor bepaalde soorten glas en metaal. Voor grondstoffen die door waterschappen uit afvalwater worden teruggewonnen, zoals struviet, is de einde-afvalstatus niet Europees vastgelegd, en gelden de nationale regels. De Commissie en het Europees Parlement leggen de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de criteria met name bij de lidstaten. Deze einde-afval status is nationaal nog niet goed geregeld voor deze grondstoffen. Dit staat de circulaire economie in de weg, omdat waterschappen deze waardevolle grondstoffen nu niet kunnen afzetten.

Voedselafval

Naast de voorgestelde amendementen omtrent gemeentelijk afval, heeft het Parlement ook voorstellen gedaan over voedselafval. Geschat wordt dat er jaarlijks 89 miljoen ton aan voedsel wordt weggegooid in de EU. Het voorstel van het Parlement is dat dit met 30% verminderd wordt voor 2025 en met 50% voor 2030.

Stemronde

Over de vier wijzigingen wordt in maart gestemd door het volledige Europees Parlement.

Door:

Pierre Kas en David Schutrups, Europa decentraal

Bronnen:

Circular Economy, Europese Commissie
Waste: boost recycling, cut landfilling and curb food waste, say MEPs, Europees Parlement
Vote at ENVI committee paves the way for zero waste, Zero Waste Europe

Meer informatie:

Wat houden de Europese en nationale plannen omtrent circulaire economie in?, praktijkvraag Europa decentraal
MiliEUverkenner, Europa decentraal
Milieu en Klimaat, Europa decentraal
EU action plan Circular Economy, Europese Commissie
What-a-waste!, Bridge! Europa decentraal
Animatie What-a-waste!, Bridge! Europa decentraal
Kenniscentrum InfoMil, Rijksoverheid