Succesvolle editie TEN-T Days in Ljubljana

7 mei 2018

De TEN-T Dagen zijn een tweejaarlijks Europees transportevenement dat ditmaal plaatsvond van 25 tot en met 27 april in Ljubljana, Slovenië. Aan het evenement nemen alle belangrijke spelers deel die nodig zijn om een zo efficiënt mogelijk vervoersnetwerk te realiseren in Europa: ministers uit de lidstaten, leden van het Europees Parlement, Eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc, de TEN-T-coördinatoren, de Europese Investeringsbank, ministers uit de buurlanden van de EU en alle stakeholders van de TEN-T-gemeenschap, waaronder projecttrekkers en particuliere beleggers.

Tijdens deze editie was er een futuristisch lab aanwezig zodat jonge Europese ondernemers en bedrijven innovatieve mobiliteitsoplossingen konden presenteren. Ook was er een interinstitutionele bijeenkomst op hoog niveau om verdere synergiën te bespreken tussen vervoer, energie en digitale connectiviteit, en de investeringssteun met de hoogste EU-meerwaarde in het post 2020-kader.

Vanuit Nederland was er onder andere een delegatie aanwezig namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Gedeputeerde Henk Brink (provincie Drenthe) riep namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland met steun van vele Europese partners, op tot meer Europees geld voor transportprojecten binnen het onderliggende netwerk. Momenteel zijn veel regio’s, waaronder de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe niet aangesloten op het hoofdnetwerk, waar nu wel het overgrote deel van het Europese geld voor transport via de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility) naar toe gaat. Noord-Nederland werkt aan enkele belangrijke transportprojecten, zoals de verbreding van de Kornwerderzandsluis en de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Het noorden hoopt dit te kunnen realiseren met steun van de EU.

Brink overhandigde het position paper met steun van regio’s, gemeenten en organisaties uit Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk en Denemarken, aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en minister Cora van Nieuwenhuijzen. Het volledige position paper vindt u hier.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

TEN-T Days 2018 Ljubljana Slovenia
Noord-Nederland: investeer meer EU-geld in onderliggend transportnetwerk, nieuwsbericht SNN