Succesvolle Europese week van regio’s en steden!

16 oktober 2017

Van 9 tot en met 12 oktober 2017 vond in Brussel de jaarlijkse European Week for Regions and Cities (EUWRC) plaats. De Nederlandse provincies en partners grepen deze kans aan om zich op verschillende onderwerpen te profileren als ondernemende en innovatieve regio’s en steden. Hieronder een overzicht van de activiteiten die door de Nederlandse regio’s vanuit onder andere het HNP werden georganiseerd.

EUWRC

De Europese week van regio’s en steden is een jaarlijks evenement in Brussel waar regionale en lokale overheden goede praktijkervaringen en kennis uitwisselen tijdens meer dan 130 seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten. Het is tevens een kans om EU-beleidsmakers bewust te maken dat regio’s en steden nauw moeten worden berokken bij het Europees beleidsvormingsproces. Het thema van 2017 was ‘Regions and Cities working for a better future’.

Huis van de Nederlandse Provincies

De gezamenlijk provincies organiseerden tijdens de EUWRC een bijeenkomst over het mobiliseren van potentieel in grensoverschrijdende samenwerking. Voor dit event, georganiseerd in samenwerking met de Duitse regio’s Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, met Vlaanderen, de Benelux-Unie, Euregio rijn-maas-noord en het Instituut voor transnationale en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit (ITEM), was veel belangstelling. De bijeenkomst werd geopend door Staatssecretaris voor Federale en Europese Zaken in Noordrijn-Westfalen dhr. Mark Speich. Vervolgens werden in de vorm van vier korte pitches de volgende voorbeeldprojecten toegelicht: Grensinfopunten, Power to Flex, de fusie van de Havens in Gent en Zeeland seaports, DACH arbeidsmarktproject en de samenwerking tussen de Benelux en Noordrijn-Westfalen op gebied van erkenning van beroepskwalificaties. Nathalie Verschelde, plaatsvervangend head of unit bij DG REGIO, reflecteerde vervolgens op deze presentaties. Volgens Verschelde geven deze projectvoorbeelden precies weer wat de Commissie graag ziet gebeuren in grensregio’s. “Deze zeer goede praktijken kunnen gebruikt worden om anderen te inspireren.” Tevens lichtte zij kort de recente mededeling van de Europese Commissie over grensoverschrijdende samenwerking toe. Gouverneur Theo Bovens sloot de inhoudelijke sessie af. Tijdens de afsluitende netwerkborrel werd volop nagepraat over de praktijkvoorbeelden en mogelijkheden in samenwerking onderling en met de Europese Commissie.

Noord

Dinsdagavond 10 oktober stond Brussel niet alleen in het teken van de European Week of Regions and Cities, maar ook zeker in het teken van het Top Dutch Festival. De Beursschouwburg in de binnenstad van Brussel ademde een avond lang innovatie, ondernemerschap en de sfeer van Leeuwarden Europees Culturele Hoofdstad 2018. Het doel van het festival was daarmee goed neergezet: Leeuwarden Culturele Hoofdstad stevig presenteren, en tegelijkertijd op een informele manier laten zien wat de kracht van het noorden is. En dat weet Brussel nu! Zo’n 250 noordelijke en 100 internationale gasten zorgden ervoor dat de Schouwburg goed gevuld was en stonden bij vlagen versteld door spetterende optredens en heerlijke lokale hapjes en drankjes. Zangeres Elske de Wall zorgde voor een adembenemend optreden, waarna de avond werd afgesloten door een swingend optreden van het Broken Brass Ensemble. De avond vormde zo de perfecte aanloop naar Leeuwarden Europees Culturele Hoofdstad 2018, waar gedurende het hele jaar 45 events en meer dan 700 projecten te zien en beleven zullen zijn.

Oost

Voor de provincies Gelderland en Overijssel, regio Twente, regio Arnhem-Nijmegen, Regio FoodValley en andere partners uit Oost-Nederland was de EWRC een groot succes. Het jaarlijkse Oost Event in Hotel Leopold was nog nooit zo druk bezocht. Meer dan 300 bestuurders en ambtenaren uit onder andere Overijssel en Gelderland waren aanwezig. In de prettige ambiance werden niet alleen nieuwe netwerken gecreëerd, maar ook veel bijgepraat. Op dinsdag 10 oktober organiseerde Regio Twente een bijeenkomst over hun potentieel als regio in Europa. Verschillende sprekers gaven hun visie over de rol van Europa in het realiseren van de ambities van de regionale investeringsagenda. Door de actieve rol die het publiek had en de vele vragen die de sprekers konden beantwoorden was het een zeer succesvolle middag.

Zuid

Op woensdagochtend 11 oktober organiseerden drie Nederlandse Agrofoodregio’s, te weten Foodvalley (Gelderland), AgrifoodCapital (Brabant) en Greenport (Limburg) een gezamenlijk event in het Europees Parlement. Het onderwerp van die bijeenkomst was de transitie van traditioneel landbouwbeleid naar voedselbeleid. Het doel is om als Nederlandse agrofoodregio’s intensiever samen te werken als het gaat om de belangenbehartiging met betrekking tot Agrofood bij de EU-instellingen in Brussel. Gastheer in het Europees Parlement was Jan Huitema en namens de Permanente Vertegenwoordiging gaf Nico van Opstal een toelichting op het NL standpunt.

De regio Venlo organiseerde dit jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar een programma voor haar achterban tijdens de Open Days. Tijdens een diner werd stilgestaan bij het vraagstuk wat de regio Venlo kan ophalen in Brussel en hoe zij als regio kunnen bijdragen aan de discussie in Europa.

West

Traditiegetrouw organiseerde de vertegenwoordiging van de Randstadprovincies in Brussel ook dit jaar een netwerkbijeenkomst tijdens de EUWRC. Op dinsdag 10 oktober vond de Randstad Region Dinner Party 2017 plaats in het Huis van de Nederlandse Provincies. Met meer dan 100 deelnemers uit binnen- en buitenland was ook deze editie weer een groot succes. De bijeenkomst werd geopend met een inhoudelijke deel, gemodereerd door de bestuurlijk voorzitter van de Randstadsamenwerking, gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de Provincie Utrecht. Twee sprekers lieten vervolgens hun licht schijnen over de bijdrage van metropoolregio’s aan het toekomstig groeipotentieel van de Europese Unie. Sprekers waren Walter Manshanden, onderzoeker van het NEO Observatory en Alison Hunter, Public Policy consultant. Bij deze gelegenheid werd ook de nieuwe editie van de Randstad Monitor gepresenteerd, een vergelijking van de top twintig Europese grootstedelijke regio’s. Deze Randstad monitor vindt u hier. Na het inhoudelijke deel vond er een geanimeerde netwerkborrel plaats, mét een uitgebreid walking dinner.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies