Succesvolle smart specialisation moet Europese regio’s inspireren

6 juni 2016

Samenwerkingsverbanden tussen Europese regio’s, zoals het Vanguard initiatief, moeten op grotere schaal binnen de EU worden aangemoedigd. Door middel van partnerships worden gedeelde uitdagingen aangepakt en slimme specialisatie strategieën uitgewerkt. Door het in kaart brengen van best practices, kunnen koplopers andere EU regio´s inspireren. Op 1 en 2 juni jl. kwamen Europese regio’s bijeen tijdens de smart regions conferentie om kennis uit te wisselen.

Slimme specialisatie strategieën

Deze term is door de Europese Commissie geïntroduceerd om Europese regio’s op te roepen hun onderzoeks- en innovatiestrategieën zo in te richten dat zij in Europees verband een onderscheidend voordeel kunnen behalen. Dit legt veel druk op de publieke sector, zo stelde Kevin Morgan, professor aan de Cardiff universiteit. De publieke administraties moeten ook slimmer worden. Volgens Morgan  zijn de regionale en lokale overheden in staat de rol van katalysator te nemen. Zij moeten beleidssilo’s doorbreken en zijn in de positie om nieuwe partners aan tafel te krijgen. Het Vanguard initiatief, een netwerk van zo’n 30 Europese regio’s, is hiervan een goed voorbeeld.

Lancering platform

Tijdens deze smart regions conferentie presenteerde Eurocommissaris Bienkowska een gids voor cluster policy. Hiermee worden drie thematische platformen gelanceerd die moeten zorgen voor een geïntegreerde aanpak van de implementatie van slimme specialisatie strategieën. De thema’s die centraal staan zijn agrofood, energie en industriële modernisatie. Met deze platforms wil de Commissie ruimte bieden voor de ontwikkeling van nieuwe business models. Ook de verbindingen tussen verschillende Europese regio’s moeten hiermee intensiveren.

Vanguard initiative

Het Vanguard Initiative, een netwerk van 30 Europese regio’s dat streeft naar een sterker competitief vermogen en internationalisering van industrie in Europa, was regelmatig onderwerp van gesprek tijdens deze tweedaagse conferentie. Zo noemde Eurocommissaris Bienkowska het netwerk als voorbeeld van hoe de samenwerking rondom de slimme specialisatie platformen vormgegeven zou moeten worden. Brabant is momenteel namens Zuid-Nederland voorzitter van het Vanguard Initiative, waarvan ook Randstad en Oost-Nederland lid zijn.

Oproep Katainen

Vicepresident van de Commissie Jyrki Katainen deed tijdens de conferentie de toezegging dat zijn kabinet zeer bereid is om mee te werken aan de ontwikkeling van slimme specialisaties. Als onderdeel van EFSI pleit Katainen geregeld voor investment platforms. Hierin worden meerdere kleine ideeën bij elkaar gebracht om vervolgens kapitaal aan te trekken. Katainen deed een beroep op de aanwezige regio’s, “als er regio’s of bedrijven bezig zijn met (het opzetten van) deze investment platforms, laat het mijn kabinet dan weten. Wij zijn zeer bereid mee te werken en te helpen.”

Sleutel tot succes

Tijdens de paneldiscussie “co-investments for economic transformation” sprak Vanguard Initiative voorzitter Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, over de kracht van het netwerk. Hij benadrukte de Vanguard mentaliteit van learning by doing, de goede samenwerking van het netwerk met de Europese Commissie en de inspiratie die het netwerk wil zijn voor samenwerking in Europa. Van de Donk ging in op het belang van samenwerking en co-investeringen binnen het Vanguard initiatief. Hij onderstreepte dat het binnen de EU niet een kwestie van kopiëren van goede projecten moet zijn, daarentegen moeten slimme specialisaties andere regio’s inspireren.

Stellingen

Tijdens de paneldiscussies werd een aantal stellingen aan het publiek voorgelegd. De uitkomsten hiervan vormden een goede weerspiegeling van de stemming in de zaal. Op de vraag wat het belangrijkste is dat EU politici kunnen doen om van slimme groei en specialisatie een succes te maken, antwoordde men ‘stop met er enkel over praten, rol de mouwen op en begin gezamenlijk met het daadwerkelijk implementeren en uitwerken van goede projecten’.

Een tweede vraag was meer gericht op de rol van steden en regio’s. ‘Wat is het belangrijkste dat provincies, steden en bedrijven kunnen doen om slimme groei en specialisatie tot een succes te maken?’ Hierop was het antwoord helder: zorg ervoor dat succesvolle voorbeelden snel operationeel zijn. Over het algemeen was men het eens dat uitleg van de initiatieven niet langer prioritair is, men moet nu met de slimme strategieën aan de slag.

Expositie

Op een expositie die zijdelings aan de conferentie plaats vond waren verschillende Nederlandse regionale overheden aanwezig. Kansen voor West was er vertegenwoordigd,  en ook Zuid Nederland presenteerde er haar regionale triple helix samenwerking en het Vanguard Initiative.

Door:

Lieke van Alphen en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Meer informatie:

Smart guide to cluster policy, Europese Commissie
Vanguard initiatief
Smart regions conferentie, Europese Commissie