Summer package: eerste stap naar een energie-unie

22 juni 2015

Op 15 juli publiceert de Europese Commissie een ‘summer package’ dat bestaat uit een publieke consultatie over een ontwerp van de nieuwe  elektriciteitsmarkt en een beleidsvoorstel over de consumentenmarkt en het zelf produceren van energie.

De EC wil met de consultatie achterhalen hoe hernieuwbare energie is te integreren in de huidige energiemarkt. Hoe kunnen lidstaten de energievoorziening garanderen en ‘black-outs’ voorkomen?

Uitdagingen

De huidige uitdagingen van de elektriciteitsmarkt zijn vooral de integratie van variabele hernieuwbare energiebronnen en het waarborgen van de voorzieningszekerheid. Om deze uitdagingen te kunnen aanpakken, is nodig:
– een nieuwe marktordening die voorziet in onderlinge afstemming van de capaciteiten op regionaal niveau;
– meer opslagcapaciteit en grotere flexibiliteit inzake vraagrespons;
– een versoepeling van de deelname van de consumenten aan de marktwerking;
– een vlottere uitwisseling van energie over de grenzen heen.

Beleidsvoorstel

Hoewel de Commissie zich niet zozeer uitspreekt over consumenten – dat laat zij aan de lidstaten over- komt zij wel met een beleidsvoorstel over het effect van het zelf produceren van energie op de markt en het energienetwerk.

Energie-unie

De energie-unie is gebaseerd op de drie vastgelegde doelstellingen van het energiebeleid van de EU: voorzieningszekerheid, duurzaamheid en concurrentievermogen. Om deze doelstellingen te bereiken, concentreert de energie-unie zich op vijf dimensies die elkaar wederzijds versterken: energiezekerheid; solidariteit en vertrouwen; de interne energiemarkt; energie-efficiëntie als bijdrage tot de matiging van de energievraag; koolstofarm maken van de economie; onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.

Door:

Vivian Stribos, Huis van de Nederlandse Provincies