Sustainable Energy Week: Regio’s leren van regio’s

1 juli 2013Klimaat

Van 24 tot 28 juni vond in Brussel de EU Sustainable Energy Week (EUSEW) plaats. De week werd georganiseerd door de Europese Commissie en bestond uit verschillende uiteenlopende evenementen. Op donderdag 27 juni organiseerde het Hanse kantoor een seminar in het kader van SUEW “ Regio’s leren van regio’s: De regionale dimensie van een Groener en Schoner Energie Aanbod voor Europa”.

Op het programma stonden interessante goede voorbeelden van beleid en projecten uit regio’s uit geheel Europa, die bijdragen aan de hernieuwbare energie sector. Veel van deze projecten zijn met Europees geld medegefinancierd. Regionale netwerken zoals RENREN (Renewable Energy Regions Network), CPMR (Conferentie van Perifere en Maritieme Regio’s) en Regions4GreenGrowth presenteerden voorbeelden.

Het RENREN netwerk ontwikkelde bijvoorbeeld beleidsaanbevelingen om hernieuwbare energie strategieën eenvoudiger en goedkoper te maken in uitvoering. CPMR vertelde dat rond de Noordzee regio’s knelpunten bij projectuitvoering rechtstreeks rapporteerden aan de Europese Commissie, waardoor deze opgeheven konden worden. Een van de knelpunten betrof het vinden van een balans tussen natuur en het ontwikkelen van hernieuwbare energie. Hierop kan je vanuit Europa geen “one size fits all” beleid maken, maar moet specifiek worden gekeken naar de situatie per regio. De regio Jamtland in Zweden vertelde dat zij in 2030 een volledig fosielvrije regio willen zijn, op dit moment gebruikt men daar 65% hernieuwbare energie, maar de grote uitdaging bestaat erin het transport fossiel vrij te maken. Jamtland geeft kopers van nieuwe auto’s daarvoor 6000 euro subsidie. Ook werkt de regio samen met andere Europese regio’s in het “Business to Business” project om met het bedrijfsleven en energieleveranciers fossielvrij te worden. Bob Pels, van de Provincie Flevoland gaf aan dat het Regions4GreenGrowth netwerk een aanpak heeft ontwikkeld om regio’s te helpen om een Hernieuwbare Energie Strategie te ontwikkelen, toegesneden op de situatie in die regio.

1,1 miljard euro per dag besparen in 2030?

Ivo Schmidt van de Europese Commissie gaf aan dat Europa dit soort kennisuitwisselingen zoals in de Energy Week in de toekomst meer wil stimuleren. Om het wiel niet overal opnieuw uit te vinden en om kosten te besparen. Fossiele brandstoffen kosten Europa 40 miljard euro per jaar, alleen al aan gezondheidskosten. Ook Lucie Tesniere van de European Renewable Energy Council legde uit waarom investeren in hernieuwbare energie zoveel kosten kan besparen. Als je de overheidsschuld van Portugal, Griekenland, Cyprus, Spanje en Ierland bij elkaar optelt dan heb je de helft van het bedrag dat Europa per jaar moet uitgeven om fossiele brandstoffen te importeren, ofwel elk jaar kost dit 406 miljard euro. Per dag geven we in Europa 1,1 miljard euro uit aan fossiele brandstoffen.

Door:

Sidony Venema, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:

Sustainable Energy Week
Hanse-office
CPMR
Regions4GreenGrowth
European Renewable Energy Council