Europese Commissie publiceert aanbestedings­richtsnoeren voor aankoop van noodzakelijke goederen, diensten en werken door coronacrisis

Overheidsinkopers staan in de huidige noodsituatie onder enorme druk. Met de op 1 april gepubliceerde richtsnoeren wil de Commissie overheden laten zien dat het bestaande Europese aanbestedingskader voldoende flexibiliteit biedt om essentiële overheidsopdrachten binnen korte tijd aan te schaffen.

(meer…)

Coronacrisis mogelijk van invloed op verloop aanbestedings­procedures

Door alle maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus worden de eventuele effecten van deze maatregelen langzaam duidelijk. Zo heeft de coronacrisis mogelijk ook gevolgen voor lopende en toekomstige aanbestedingen.

(meer…)