Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: KRA Afvalstoffen Kaderrichtlijn 2018/851

Europese Commissie vraagt feedback op voorstel wijziging Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Als onderdeel van de Farm-to-Fork (“van boer tot bord”)-strategie van de EU wil de Commissie de Kaderrichtlijn Afvalstoffen uit 2008 wijzigen, met het doel om afvalproductie te verminderen en hergebruik te stimuleren. Ook moet de wetgeving duidelijker worden en moeten lasten voor bedrijven en burgers verminderd worden. Ten slotte worden bindende doelstellingen vastgesteld op het gebied van het verminderen van voedselverspilling.

Lees het volledige bericht

Huishoudelijk afval

De Europese Unie stelt doelstellingen voor het scheiden, het voorbereiden voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval. Daarnaast beoogt de EU het storten van al het stedelijk afval verder te beperken.

Lees meer

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin producten en grondstoffen zo veel mogelijk worden hergebruikt. Het is bedoeld om de waarde van stoffen zo veel mogelijk te maximaliseren en…

Lees meer

Kunststofafval

Wereldwijd neemt het kunststofafval toe. De Europese Unie zet in op een duurzaam gebruik van kunststoffen. De Single Use Plastics Richtlijn introduceert bijvoorbeeld een voor de hele EU geldend verbod op kunstproducten voor eenmalig gebruik.

Lees meer

Bioafval

Bioafval omvat onder andere GFT van huishoudens, organisch afval van bedrijven en groenafval. Bij het storten van bioafval kunnen broeikasgasemissies vrijkomen. De Europese Unie stelt daarom dat bioafval gescheiden moet worden ingezameld.

Lees meer

Afval

Er wordt een heleboel afval geproduceerd in Nederland en in de EU; 6 ton afval per persoon per jaar. Grote bronnen van afval zijn de landbouw, de bouwnijverheid, de industrie,…

Lees meer