Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: Brexit

Europees Parlement stemt formeel in met EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst

Het Europees Parlement heeft formeel ingestemd met de handels- en samenwerkingsovereenkomst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Op 29 december 2020 stemden de EU-lidstaten al in met het akkoord en verleenden daarmee toestemming voor de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met ingang van 1 januari 2021. Met het formele akkoord van het Parlement en de Raad is de overeenkomst op 1 mei 2021 officieel in werking getreden. Lees het volledige bericht

Stand van zaken Brexit

Sinds het VK de EU heeft verlaten op 31 januari 2020 is er een overgangsperiode van kracht. In deze periode, waar we ons momenteel in bevinden, is alle relevante EU wet- en regelgeving nog van toepassing op het VK. Deze periode verloopt definitief na 31 december 2020, weten we sinds 1 juli. Dat was namelijk de uiterste datum waarop het VK en de EU een verlenging konden afspreken. Het VK en de EU onderhandelen momenteel over de toekomstige relatie na 31 december 2020.

Lees het volledige bericht

Onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU

De Raad heeft onlangs het ontwerpmandaat van de Europese Commissie om te onderhandelen met het VK over de toekomstige relatie goedgekeurd. Het VK en de EU hebben eerder een terugtrekkingsakkoord gesloten waarbij een overgangsperiode is afgesproken tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode zal er worden onderhandeld over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Wanneer er geen afspraken worden gemaakt kan er per 1 januari 2021 sprake zijn van een no-deal-scenario. Lees het volledige bericht

Brexit: stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd). Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord.

Lees het volledige bericht

Brexit: verkiezingen VK geweest

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd). Het VK en de EU bereikten op 17 oktober een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit) en een overgangsperiode. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord nog goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden. Lees het volledige bericht

Brexit: stand van zaken

Op 17 oktober hebben de onderhandelaars van de EU en het VK een nieuw akkoord bereikt over de Brexit. De Europese Raad (in artikel-50-configuratie) heeft het akkoord bekrachtigd. De Britse premier Johnson kreeg daarnaast een meerderheid in het Britse Lagerhuis voor de tweede lezing van zijn Brexit-deal. Desondanks eiste het Britse Parlement meer tijd om het benodigde wetsvoorstel te bestuderen. De premier moest daarom opnieuw om uitstel van de Brexit vragen aan de Europese Raad. Lees het volledige bericht

Hoe kunnen decentrale overheden hun samenwerking met partners in het VK voortzetten na de Brexit?

Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit voor decentrale overheden. In de editie van deze week worden de onderwerpen internationale samenwerkingsverbanden, EU-fondsen en VK-partners, en internationale verdragen behandeld.

Lees het volledige bericht

In gesprek met gedeputeerde Jeannette Baljeu

“In Brussel moeten we niet alleen halen, maar ook brengen”

Wat is de rol van de provincie Zuid-Holland in Europa, hoe wordt er samengewerkt met andere stakeholders en hoe bereidt de provincie zich voor op de Brexit? Over deze en andere vragen ging Europa decentraal in gesprek met Jeannette Baljeu. Baljeu is namens de VVD gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Naast de dossiers Financiën, Bestuur en Energie, zit ook het dossier Europa en internationaal beleid in haar portefeuille.

Lees het volledige bericht