Zoeken

Filter by Category

Consultatie over herziening van de Europese bodemstrategie

Om te voldoen aan de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie recentelijk een initiatief gepresenteerd ter bevordering van de bodemgezondheid. Naar aanleiding van dit initiatief houdt de Commissie een consultatie over de nieuwe bodemstrategie (New Soil Strategy) voor 2030. Met de bodemstrategie wil de Commissie bodemdegradatie tegengaan en de bestaande bodemrijkdommen beschermen. De nieuwe bodemstrategie bouwt voort op de reeds in 2006 ontwikkelde ‟thematische strategie voor bodembescherming” (Soil Thematic Strategy). Lees het volledige bericht

Europese Commissie opent consultatie over herziening van staatssteunrichtsnoeren voor milieubescherming en energie

De richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie (C(2014) 2322/3) zijn toe aan vernieuwing. Dit blijkt uit de resultaten van de Staatssteun Fitness Check, die de Europese Commissie in oktober 2020 heeft gepubliceerd. De Commissie roept alle belanghebbenden op om feedback te geven en ideeën over de herziening te delen. Lees het volledige bericht