Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: Consultatie

Denk mee over de toekomst van Europa

Burgers kunnen hun nu mening geven over de toekomst van Europa. Maak uw inwoners of netwerk attent op de mogelijkheid om hun ideeën over de toekomst van Europa te delen tijdens de burgerdialoog ‘Kijk op Europa’. Dat is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse zaken en maakt deel uit van de Europese Conferentie over de toekomst van Europa. De ideeën van Nederland én alle andere EU-landen worden gebruikt om toekomstplannen voor Europa te maken. Dit is dus dé kans voor burgers om hun visie op Europese integratie te geven. Een bijdrage leveren kan makkelijk en snel via #SwipenNaarDeToekomst, het invullen van een online vragenlijst of het voeren van livegesprekken met andere Nederlanders tijdens diverse themadialogen. Reageren kan tot 14 november 2021. Lees er meer over op Kijk op Europa.

Evaluatie van de Toegankelijkheidsrichtlijn

Iedereen moet makkelijk gebruik kunnen maken van websites en apps van de overheid, ook mensen met een beperking. Daarom is de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn in het leven geroepen. Alle websites van overheidsinstanties moeten hier sinds september 2020 aan voldoen. Ook alle mobiele applicaties van de overheid moeten sinds juni 2021 conform de richtlijn werken. De Europese Commissie is nu een raadpleging gestart om de richtlijn te evalueren. Dit geeft decentrale overheden de mogelijkheid om hun ervaringen met de richtlijn te delen.

Lees het volledige bericht

Twee consultaties over de digitale samenleving gepubliceerd

De samenleving wordt steeds meer digitaal vorm gegeven. De laatste paar jaar is de Europese Commissie dan ook druk bezig met de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt. Dit gebeurt onder andere door middel van een nieuwe verordening omtrent een Europese digitale identiteit en door de opstelling van een reeks aan Europese digitale beginselen. Nu vraagt de Commissie om feedback op beide voorstellen. De verzamelde feedback zal bijdragen aan het inhoudelijke debat over de verordening en de digitale beginselen.

Lees het volledige bericht

Consultatie over duurzaam vervoer: nieuw kader voor stedelijke mobiliteit

De Europese Commissie wil EU-lidstaten, regio’s en steden aanmoedigen om veilige, toegankelijke, inclusieve, betaalbare, slimme, veerkrachtige en emissievrije stedelijke vervoerssystemen te ontwikkelen. Een gecoördineerde aanpak is nodig om de Europese transport- en klimaatdoelen te bereiken en de verschillen in aanpak van stedelijke mobiliteit op lokaal, regionaal en nationaal niveau te verminderen.

Lees het volledige bericht

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd

De Europese Commissie heeft op 19 april de herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode van 2022 tot 2027 goedgekeurd. De richtsnoeren bevatten voorwaarden waaronder (decentrale) overheden regionale steun mogen verlenen aan ondernemingen die zich in de aangewezen achterstandsregio’s bevinden. Ook vormen de richtsnoeren de basis voor het opstellen van de Nederlandse regionale steunkaart voor de periode vanaf 2022. Lees het volledige bericht

Consultatie van de conceptregeling voor bevordering van schone wegvoertuigen

Er kan tot 12 mei 2021 feedback gegeven worden op de conceptregeling bevordering schone wegvoertuigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze regeling implementeert de Europese wijzigingsrichtlijn inzake schone en energiezuinige wegvoertuigen (Clean Vehicles Directive). Op grond hiervan moeten gemeenten, waterschappen en provincies bij overheidsopdrachten bepaalde percentages wegvoertuigen schoon aanbesteden. De verplichting geldt  vanaf augustus 2021. Lees het volledige bericht

Deel uw feedback op MVI-criteria

Er kan nu feedback gegeven worden op de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Iedereen is uitgenodigd om opmerkingen, verbeteringen en/of onjuistheden van de criteria door te geven. Dit draagt bij aan het beter laten verlopen van inkoop en aanbestedingen.

Lees het volledige bericht

Consultatie over duurzaamheidscriteria voor energieopwekking door biomassa uit bosbouw

In richtlijn Hernieuwbare Energie (2018/2001) zijn duurzaamheidscriteria geïntroduceerd voor bio-brandstoffen en vloeibare biomassa. Deze duurzaamheidscriteria gelden voor de bio-energie in de elektriciteit, verwarmingssector, koelingssector en vervoerssector in de EU. In de opengestelde consultatie kan er nu worden gereageerd op een verdere uitwerking van deze criteria.

Lees het volledige bericht

Consultatie over Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen

De Europese Commissie heeft een voorstel ontwikkeld voor een Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen. Interoperabiliteit maakt het mogelijk voor decentrale overheden om op een begrijpelijke manier informatie uit te wisselen met burgers en bedrijven. Belanghebbenden kunnen hier nu een bijdrage aan leveren. Het voorstel heeft als doel om de samenwerking tussen decentrale overheden te versterken en om hen te ondersteunen bij het verstrekken van interoperabiliteitsdiensten aan burgers en bedrijven.

Lees het volledige bericht