Welke maatregelen nemen Europese steden tijdens de coronacrisis?

Het programma Europese Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een overzicht samengesteld van de reacties van Europese steden op het uitbreken van de COVID-19-crisis. (meer…)

Europese Commissie wijzigt AGVV wegens coronavirus en verlengt zowel AGVV als reguliere de-minimis

Op 2 juli 2020 heeft de Europese Commissie een wijzigingsverordening gepubliceerd om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aan te passen, zodat de AGVV ook tijdelijk van toepassing is op ondernemingen in financiële moeilijkheden. Hierdoor kunnen ook ondernemingen die wegens het coronavirus in moeilijkheden zijn gekomen AGVV-steun ontvangen. Daarnaast wil de Europese Commissie zowel de AGVV als de De-minimisvrijstellingsverordening (Reguliere De-minimis) verlengen tot en met eind 2023. Hieronder wordt ingegaan op de gevolgen die de wijzigingen zullen hebben voor decentrale overheden.

(meer…)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Sinds de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-uitbraak zijn zelfstandige ondernemers flink geraakt in hun inkomen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is een onderdeel van het noodpakket banen en economie van het kabinet om steun te bieden aan zelfstandige ondernemers die in moeilijkheden zijn gekomen door COVID-19.

(meer…)

Commissie presenteert nieuwe richtlijnen afvalmanagement en corona

Op 14 april 2020 heeft de Europese Commissie nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het inzamelen van afval gedurende de coronacrisis. Hiermee biedt de Commissie een aantal aanbevelingen over een veilige afvalinzameling.

(meer…)

Verruiming tijdelijk staatssteunkader in verband met coronacrisis

Op 19 maart heeft de Europese Commissie een tijdelijke kaderregeling gepubliceerd waarmee het mogelijk is om liquiditeit te verschaffen aan ondernemingen die het moeilijk hebben door de coronacrisis. Afgelopen vrijdag (3 april) heeft de Commissie deze regeling op een vijftal punten verder verruimd.

(meer…)

De Green Deal en de coronacrisis

De strijd tegen het coronavirus is op dit moment wereldwijd prioriteit. Zo ook voor de Europese Unie. Maar wat betekent de coronacrisis voor de Green Deal, dé topprioriteit van de Europese Commissie Von der Leyen? (meer…)

Tijdelijk handelingskader Europese Commissie voor steun in verband met coronavirus

Op 19 maart 2020 heeft de Europese Commissie een tijdelijk liquiditeitssteunkader gepubliceerd in verband met de economische gevolgen van het coronavirus. Begunstigden zijn zowel het mkb als grote ondernemingen die per 1 januari 2020 liquiditeits- en krediettekorten hebben als gevolg van de coronacrisis. Op grond van dit tijdelijke steunkader kan Nederland sneller en gemakkelijker staatssteun verlenen zonder langdurige procedures in Brussel. Deze regels zijn per 19 maart 2020 in werking getreden en maken steunverleningen omwille van ernstige verstoringen in de economie mogelijk tot 1 januari 2021.

(meer…)

ECB kondigt steunprogramma van € 750 miljard aan

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde op 18 maart een steunprogramma van €750 miljard aan om overheden te ondersteunen bij de maatregelen die de gevolgen van het coronavirus moeten beperken. Het extra opkoopprogramma van obligaties moet de economische pijn van de coronacrisis binnen de Europese Unie verzachten.

(meer…)

Staatssteunmogelijk­heden ter bestrijding economische gevolgen coronacrisis

De maatregelen die worden genomen in het kader van de bestrijding van het coronavirus hebben een grote impact op de economie. De Europese Commissie heeft aangegeven dat lidstaten op verschillende manieren staatssteun kunnen toepassen om de economie te stimuleren en ook het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd ter ondersteuning van de getroffen ondernemingen. (meer…)

Commissie presenteert investeringsinitiatieven voor aanpak coronavirus

De Europese Commissie heeft op 13 maart 2020 een reeks voorstellen gedaan om de wetgeving te wijzigen waardoor de lidstaten kunnen profiteren van meer financiële ondersteuning en gerichte bijstand. Met dit ‘Coronavirus Response Investment Initiative’ (CRII) wordt het cohesiebeleid gemobiliseerd. Hiermee wordt ingespeeld op de behoeften van verschillende sectoren als de gezondheidszorg en het MKB en wordt hulp geboden aan de meest getroffen gebieden en hun burgers.

(meer…)