Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: Corona Nieuws

Vrij reizen in de EU tijdens de coronapandemie: digitaal EU-covidcertificaat officieel van start

Groen licht voor het digitaal EU-covidcertificaat. De voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie tekenden de verordening die de invoering van het certificaat mogelijk maakt. Hiermee is het wetgevingsproces voor deze verordening afgesloten. Het certificaat moet het veilige en vrije verkeer tijdens de COVID-19 pandemie binnen de EU vergemakkelijken. Alle EU-burgers kunnen een covidcertificaat aanvragen bij hun nationale autoriteiten. Het certificaat geldt vanaf 1 juli in alle EU-lidstaten.

Lees het volledige bericht

Coronaherstelplan: NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) is het herstelplan dat de EU heeft aangekondigd als reactie op de coronapandemie. Het is een tijdelijk herstelinstrument van € 806 miljard. Het doel is de schade als gevolg van de coronapandemie te helpen herstellen en Europa groener, digitaler en veerkrachtiger te maken. In de communicatie over de NGEU financieringsstrategie van 14 april 2021 zet de Commissie uiteen hoe ze de financiering zal aanpakken. Lees het volledige bericht

Goedkeuring staatssteunregeling dierentuinen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een steunpakket voor Nederlandse dierentuinen naar aanleiding van de coronacrisis ter waarde van €38,7 miljoen. De Commissie heeft de staatssteunmelding goedgekeurd. Het pakket voorziet in compensatie voor de periode van 18 maart tot 30 september 2020. Naar schatting zullen 60 dierentuinen van dit steunpakket kunnen profiteren.

Lees het volledige bericht

Goedkeuring staatssteun in het doelgroepenvervoer voor de periode 1 juli t/m 13 oktober 2020

Om gemeenten te ondersteunen heeft het Rijk naar aanleiding van de landelijke oproep om regionale en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer te maken een tweede gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan.  De Commissie heeft aan deze melding haar goedkeuring verleend. Onder voorwaarden mag steun worden verleend aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer. Omdat de steun is goedgekeurd onder het Tijdelijk Steunkader (TSK) zijn de voorwaarden voor verstrekking anders dan het eerste besluit. Het tweede besluit beslaat de periode 1 juli 2020 tot en met 13 oktober 2020.

Lees het volledige bericht

Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

De Europese Commissie heeft besloten de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun te verlengen. De kaderregeling is in maart 2020 aangenomen ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van het coronavirus. De regeling wordt nu verlengd tot en met 31 december 2021. Het toepassingsgebied van de tijdelijke kaderregeling wordt ook verruimd. De eerder bepaalde plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om bepaalde terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. Lees het volledige bericht

ITEM grenseffectenrapportage 2020: geen sterk grensoverschrijdend gezondheidsbeleid tijdens coronacrisis

In de grensregio’s kreeg de nationale aanpak van de coronacrisis veelal voorrang op grensoverschrijdende samenwerking. Dit blijkt onder meer uit de Grenseffectenrapportage 2020 die op 20 november door het Institute for Transnational and Euregional Crossborder Cooperation and Mobility (ITEM) naar buiten is gebracht. Normaal gesproken presenteert ITEM de rapportage op de jaarlijkse conferentie, maar die kon vanwege corona niet doorgaan.

Lees het volledige bericht

Goedkeuring beschikbaarheids­vergoeding voor openbaar vervoer door Europese Commissie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een beschikbaarheidsvergoeding voor bedrijven die openbaar vervoer (ov) faciliteren. Als gevolg van de coronacrisis maken deze bedrijven veel kosten om bussen, treinen en metro’s te laten rijden. De Commissie heeft de staatssteunmelding goedgekeurd. Daardoor kunnen de vervoersbedrijven nu gecompenseerd worden voor een deel van de kosten.

Lees het volledige bericht

Een faciliteit voor herstel en veerkracht voor een sterker Europa

De Europese Commissie wil de schade van de coronapandemie snel ongedaan maken en de Europese economie weer op gang brengen. Daarom heeft de Commissie de Strategie voor Duurzame Groei 2021 voornamelijk in het teken gezet van de implementatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze faciliteit is een belangrijk instrument binnen NextGenerationEU, het herstelplan van de EU. Lees het volledige bericht

Verlenging tijdelijk staatssteunkader door de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft besloten de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun te verlengen. Ook het toepassingsgebied van de regeling wordt verruimd. De kaderregeling is in maart 2020 aangenomen ter ondersteuning van de economie in de context van de uitbraak van het coronavirus. De regeling wordt nu met zes maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. De tijdelijke regels over steun voor herkapitalisatie worden verlengd met drie maanden en gelden daarmee tot en met 30 september 2021 in plaats van 30 juni 2021. Lees het volledige bericht

Factsheet: Staatssteun bij kwijtschelding of verlaging van gemeentelijke vorderingen en belastingen

Hoe kunnen gemeenten in coronatijd ondernemers ondersteunen in lijn met de Europese staatssteunregels? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Kenniscentrum Europa decentraal een factsheet opgesteld dat als leidraad kan worden gebruikt bij het kwijtschelden of verlagen van vorderingen en belastingen voor ondernemers. Lees het volledige bericht