Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: Detacheringsrichtlijn 96/71

Kabinet richt meldloket op voor informatiedeling grensoverschrijdende medewerkers

Decentrale overheden kunnen met de handhavings- en detacheringsrichtlijnen geconfronteerd worden wanneer zij als werkgever bepaalde verplichtingen uit de handhavingsrichtlijn moeten naleven. Dit gebeurt bij het aannemen van gedetacheerde personen uit andere lidstaten of bij het detacheren van personen naar organisaties over de grens. Het kabinet publiceerde onlangs een reactie op de Commissie-evaluatie van de toepassing van deze richtlijnen, en is van plan om een meldloket in te stellen om het delen van informatie over grensoverschrijdende medewerkers tussen lidstaten verder te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Gele kaart ‘gelijk loon’ detacheringsrichtlijn genegeerd

Afgelopen mei trokken elf lidstaten een gele kaart tegen het voorstel om de detacheringsrichtlijn te herzien. Deze gele kaart is door de Europese Commissie genegeerd. Met het herzieningsvoorstel wil de Commissie het verschil in loon tussen gedetacheerde en nationale werknemers verkleinen; gedetacheerden moeten hetzelfde loon gaan verdienen als wat gebruikelijk is in de lidstaat waar zij tijdelijk werken. Lees het volledige bericht

Asscher wil detacheringsrichtlijn wijzigen tijdens voorzitterschap

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil tijdens het Nederlands EU voorzitterschap in 2016 de Europese detacheringsrichtlijn aanpassen, zo gaf hij deze week te kennen bij BNR. Asscher wil onder meer door deze stap oneerlijke arbeidsconcurrentie uitbannen. Gemeenten hebben regelmatig te maken met deze richtlijn als grensoverschrijdende arbeiders zich (tijdelijk) vestigen in hun gemeente.
Lees het volledige bericht

Heeft de Europese handhavingsrichtlijn voor detacheringen decentrale gevolgen?

In onze provincie wordt regelmatig gewerkt met detacheringcontracten. Afgelopen voorjaar is een nieuwe Europese richtlijn (2014/67/EU) aangenomen met maatregelen die voor een betere handhaving van de EU-voorschriften inzake de detachering van werknemers moet zorgen. Heeft deze nieuwe richtlijn gevolgen voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord