WPFacet Zoek & Filter pagina

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: Energie-Efficiëntie Richtlijn EED 2012/27

Energie-efficiëntie

In 2030 moet de energie-efficiënte met 32% verbeterd zijn. Om dit te realiseren stelt de EU energie-efficiëntie eisen aan verschillende sectoren, zoals de gebouwensector, de vervoerssector, de verwarmings- en koelingssector.

Lees meer

Klimaat

De negatieve effecten van het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen zijn steeds merkbaarder. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn er op verschillende niveaus afspraken gemaakt over klimaatmitigatie en adaptatie. 

Lees meer

Slimme energiemeters: welke Europese regels zijn van toepassing?

Steeds meer woningen in onze gemeente krijgen slimme energiemeters. Hierdoor kan efficiënter met energie omgegaan worden. Kent het Europese recht ook voorschriften over slimme energiemeters waar de gemeente rekening mee dient te houden? Hoe zit het met de  bescherming van gegevens van burgers uit onze gemeente? Bijvoorbeeld wanneer de gemeente de data die deze slimme meters creëren zou willen gebruiken  om te sturen op efficiënter met energie om gaan?

Bekijk het antwoord

Energieprestaties gebouwen

Gebouwen gebruiken ongeveer 40% van het totale eindverbruik van energie. Gebouwen hebben daarmee een groot energiebesparingspotentieel. Er zijn daarom minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen.

Lees meer