Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: Factsheet Appingedam

Wat betekent de einduitspraak in de Appingedam-zaak voor andere gemeenten?

De gemeente Appingedam mag reguliere winkels verbieden om zich te vestigen op een woonboulevard aan de rand van de stad. De nieuwe onderbouwing van deze brancheringsregeling voldoet aan de eisen van de Europese Dienstenrichtlijn (Drl). Dat staat in de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 24 juli 2019 over het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’. De uitspraak heeft ook gevolgen voor het beleid van andere gemeenten en provincies.

Lees het volledige bericht

Zuid-Holland moet verzoek tot ontheffing voor grootschalige sportwinkels opnieuw beoordelen in het licht van de Europese Dienstenrichtlijn

Afgelopen woensdag (27 maart 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de Decathlon-zaak. De Afdeling oordeelde dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland opnieuw moet beslissen of het voor twee grootschalige sportwinkels van Decathlon een uitzondering maakt op de provinciale brancheringsregeling. De Afdeling bestuursrechtspraak greep hierbij terug op de antwoorden van het Europese Hof van Justitie in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen (‘Appingedam’).

Lees het volledige bericht

De toepassing van de Dienstenrichtlijn in vier recente uitspraken

De rechtspraak over de correcte toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn blijft volop in ontwikkeling. Sinds de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Visser Vastgoed Beleggingen (‘Appingedam’) is er een groeiende behoefte aan verduidelijking van de Dienstenrichtlijn. Zowel de Europese als de nationale rechter hebben onlangs verduidelijkt in welke situaties decentrale overheden de Dienstenrichtlijn moeten toepassen. Zo zijn er recent een aantal uitspraken verschenen waarin het toepassingsbereik van de richtlijn voor de praktijk wordt verduidelijkt door de Nederlandse rechter. In welke situaties moeten decentrale overheden zich houden aan de regels van de Dienstenrichtlijn naar aanleiding van deze uitspraken? Lees het volledige bericht

Kamerbrief over gevolgen arrest Visser Vastgoed (Appingedam)

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 4 december per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van het arrest Visser Vastgoed Beleggingen. De brief is een beginnende verkenning van de gevolgen van het arrest, aldus Keijzer. De staatssecretaris wil in samenwerking met de decentrale koepelorganisaties gerichte voorlichting ter beschikking stellen. Ze noemt een aantal vervolgstappen.
Lees het volledige bericht

Gemeente Appingedam krijgt half jaar om brancheringsregeling beter te onderbouwen

Op 20 juni 2018 oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak Visser Vastgoed dat de gemeenteraad van Appingedam de effectiviteit van de brancheringsregeling beter moet onderbouwen. Deze uitspraak over het bestemmingsplan Stad Appingedam volgt op de beantwoording van prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie eind januari 2018.

Lees het volledige bericht