Zoeken

Filter by Category

Consultatie over herziening van de Europese bodemstrategie

Om te voldoen aan de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie recentelijk een initiatief gepresenteerd ter bevordering van de bodemgezondheid. Naar aanleiding van dit initiatief houdt de Commissie een consultatie over de nieuwe bodemstrategie (New Soil Strategy) voor 2030. Met de bodemstrategie wil de Commissie bodemdegradatie tegengaan en de bestaande bodemrijkdommen beschermen. De nieuwe bodemstrategie bouwt voort op de reeds in 2006 ontwikkelde ‟thematische strategie voor bodembescherming” (Soil Thematic Strategy). Lees het volledige bericht

Publicatie EU-wijzer voor provincies over hernieuwbare energie

Om de klimaatverandering te beteugelen moet Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. De uitstoot van broeikasgas moet naar nul. Dit betekent dat fossiele brandstoffen plaats moeten maken voor hernieuwbare energie. Provincies hebben een grote rol en stevige ambities in deze transitie. Wat zijn de Europese strategieën? Waar kunnen provincies in Nederland op inspelen? Lees er alles over in de EU-wijzer voor provincies over hernieuwbare energie.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie opent consultatie over herziening van staatssteunrichtsnoeren voor milieubescherming en energie

De richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie (C(2014) 2322/3) zijn toe aan vernieuwing. Dit blijkt uit de resultaten van de Staatssteun Fitness Check, die de Europese Commissie in oktober 2020 heeft gepubliceerd. De Commissie roept alle belanghebbenden op om feedback te geven en ideeën over de herziening te delen. Lees het volledige bericht

Deel uw ideeën over verduurzaming van het staatssteunbeleid met de Europese Commissie

Hoe moeten de Europese mededingings– en staatssteunregels worden veranderd ten behoeve van de Green Deal? De Europese Commissie vraagt ideeën van belanghebbenden. De Green Deal is bedoeld om Europa het eerste klimaat neutrale continent te maken tegen 2050. Dat vereist aanpassingen op het gebied van onder andere mededinging en staatssteun. Met name de wijziging van de staatssteunregels is interessant voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht