×
Nieuws - 25 april 2022

Europese Commissie stelt herziening Richtlijn Industriële Emissies voor

De Richtlijn Industriële Emissies (RIE-Richtlijn) reguleert vervuiling door industriële activiteiten. De Europese Commissie wil deze richtlijn nu herzien. In het voorstel wordt onder andere het toepassingsgebied uitgebreid. Zo zullen er meer intensieve veehouderijen onder de Richtlijn gaan vallen. 

Nieuws - 6 september 2021

Europese Rekenkamer: Vervuiler betaalt principe moet worden versterkt

Bedrijven die vervuiling veroorzaken zijn verplicht te betalen voor het opruimen van de schade. ‘De vervuiler betaalt’ zo luidt het principe. De overheid moet echter nog te vaak financieel bijspringen bij milieuherstel. Daarom adviseert de Europese Rekenkamer om Europese milieuwetgeving aan te passen.

Nieuws - 6 mei 2020

Kabinet presenteert structurele aanpak stikstofproblematiek

Het kabinet stelt € 5 miljard beschikbaar voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek door een pakket maatregelen voor de periode tot en met 2030 die de uitstoot en neerslag van stikstof vermindert, de natuur herstelt en de vergunningsverlening verder op gang brengt.

Nieuws - 17 februari 2020

Green Deal in het werkprogramma 2020

Praktijkvraag: Waarom is het werkprogramma van de Europese Commissie relevant voor decentrale overheden?