×
Nieuws - 30 mei 2023

Consultatie: culturele hoofdstad van Europa

De tussentijdse evaluatie voor 2024 voor de culturele hoofdstad van Europa is geopend. De Europese Commissie vraagt om feedback. Reageren kan tot 13 juni 2023. Het initiatief is ooit genomen om de diversiteit, rijkdom en gemeenschappelijke kenmerken van Europese culturen te laten zien.

Nieuws - 27 februari 2023

Consultatie over het Digital Decade 2030 programma geopend

Het Digital Decade programma wordt op dit moment gefinaliseerd met onder andere de toevoeging van zogeheten key performance indicators (KPI’s). Dit betreffen de indicatoren waarmee gemeten kan worden hoever een lidstaat is wat betreft de doelen die worden gesteld in het Digital Decade programma.

Nieuws - 16 mei 2022

Europese Commissie vraagt feedback op Richtlijn milieuaansprakelijkheid

Het Europese milieubeleid is gebaseerd op het beginsel “de vervuiler betaalt”. De Richtlijn milieuaansprakelijkheid legt vast dat de rekening voor milieuschade en -herstel bij de vervuiler liggen. De Europese Commissie vraagt om feedback in de aanloop naar de herziening van de Richtlijn.

Nieuws - 9 mei 2022

Europese Commissie wil legale arbeidsmigratie versoepelen

Het belang van vereenvoudigde wetgeving voor arbeidsmigratie is groot: er zijn arbeidstekorten. De Europese Commissie stelt daarom voor legale migratie naar de EU verder te versoepelen, onder andere met een wijziging van de Richtlijn gecombineerde vergunning en de Richtlijn langdurig ingezetenen.

Nieuws - 25 april 2022

Europese Commissie stelt herziening Richtlijn Industriële Emissies voor

De Richtlijn Industriële Emissies (RIE-Richtlijn) reguleert vervuiling door industriële activiteiten. De Europese Commissie wil deze richtlijn nu herzien. In het voorstel wordt onder andere het toepassingsgebied uitgebreid. Zo zullen er meer intensieve veehouderijen onder de Richtlijn gaan vallen. 

Nieuws - 11 april 2022

Geef uw mening over beter beheer van nutriënten

De Europese Commissie wil werk maken van het beter beheer van nutriënten zoals stikstof en fosfor. Daartoe wil ze later dit jaar met een actieplan komen voor het ‘geïntegreerd beheer van nutriënten’. In de voorbereiding op dit actieplan worden decentrale overheden gevraagd om input te leveren.

Nieuws - 21 maart 2022

Europese Commissie vraagt om feedback over de Data Act en de Chips Act

Decentrale overheden kunnen nu feedback geven op de Data Act en de Chips Act. De Data Act bevat regels over de toegang tot en het gebruik van data. De Chips Act bevat maatregelen om de tekorten aan computerchips aan te pakken.

Nieuws - 28 februari 2022

Oproep voor innovatieve overheidsopdrachten

De Europese Commissie roept aanbestedende diensten op om hun ideeën voor innovatieve overheidsopdrachten in te dienen. Deze innovaties moeten bijdragen aan de transitie naar een meer concurrerende, digitale, groenere en sociale economie. Voorstellen kunnen tot 3 mei ingediend worden.

Nieuws - 28 februari 2022

Raadpleging: vervuiling door microplastics

De zorgen over de vervuiling door microplastics nemen toe en de huidige Europese aanpak schiet tekort. De Europese Commissie wil een vollediger en coherenter beleid en vraagt uw input hierover. U kunt tot 17 mei reageren.