Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: RED II Hernieuwbare Energie Richtlijn 2018/2001

Energiegemeenschappen

Energiegemeenschappen: energiecoöperaties en andere energiecollectieven Burgers kunnen deelnemen aan de energietransitie door zelf energie te produceren. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Burgers kunnen dit alleen doen,…

Lees meer

Onderweg naar 55% minder uitstoot in 2030: Europese Commissie presenteert ‘Fit for 55’ – pakket

De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 55% omlaag ten opzichte van het niveau van 1990. Deze doelstelling wil de Europese Commissie realiseren door haar ‘Fit for 55’-pakket. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak van “een van de meest ambitieuze hervormingen van het EU-beleid ooit”. Het pakket bestaat uit een tiental wetsvoorstellen, die moeten zorgen voor de realisatie van de doelstellingen van de Green Deal. Het uiteindelijke doel: Europa in 2050 een klimaatneutraal continent.

Lees het volledige bericht

Hernieuwbare energie: hogere Europese doelstellingen in het ‘Fit for 55’- pakket

De opwekking en het gebruik van energie zijn verantwoordelijk voor 75% van alle CO2-emissies in de EU. Het versnellen van de overgang naar een groener energiesysteem is dan ook een prioriteit voor de Europese Commissie. De bestaande Richtlijn hernieuwbare energie (REDII) gaat niet ver genoeg om aan de ambitieuzere doelstellingen van de Green Deal te voldoen. Daarom komt de Commissie met een voorstel voor een nieuwe Richtlijn in haar ‘Fit for 55’-pakket.

Lees het volledige bericht

Klimaat

De negatieve effecten van het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen zijn steeds merkbaarder. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn er op verschillende niveaus afspraken gemaakt over klimaatmitigatie en adaptatie. 

Lees meer

Hernieuwbare energie

De Europese wetgeving bevordert het gebruik van hernieuwbare energie. Tegen 2030 moet 32% van de energie uit hernieuwbare energie komen.

Lees meer