Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: Staatssteun en corona

Kan er sprake zijn van ongeoorloofde samenloop (cumulering) van staatssteun wanneer voor het steunen van ondernemingen in de coronacrisis gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening?

In het kader van de economische gevolgen van de coronacrisis is onze gemeente voornemens om financiële steun te verlenen aan bepaalde ondernemingen. Kan er sprake zijn van ongeoorloofde cumulatie (samenloop) van staatssteun van andere overheden wanneer gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening?

Bekijk het antwoord

Nationale financierings­maatregelen

Voor decentrale overheden die voornemens zijn eigen steunregelingen op te stellen is het goed van deze maatregelen kennis te nemen, om overlap tussen verschillende nationale regelingen te voorkomen.

Lees meer

Steun op basis van het VWEU

Lidstaten kunnen op grond van het VWEU benadeelde organisaties compenseren voor geleden schade door uitzonderlijke omstandigheden, zoals ook de corona-uitbraak.

Lees meer