Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Tag filter: Urban Agenda

Europese Agenda Stad: Publicatie ‘Quick Scan’ Betere Regelgeving

Het ontwikkelen van betere regelgeving en het aanpakken van knelpunten in Europese wet- en regelgeving draagt bij tot de ontwikkeling van Europese steden. Binnen de Europese Agenda Stad (Urban Agenda for the EU) hebben 13 thematische partnerschappen 33 aanbevelingen (Acties) voor betere regelgeving op EU-niveau geformuleerd. Kenniscentrum Europa decentraal deed een Quick Scan van deze Acties om te bepalen welke de grootste kans van slagen hebben. Lees het volledige bericht

Eerlijke, groene en productieve steden: een nieuw Leipzig Charter en de Urban Agenda for the EU

Europese steden moeten eerlijk, groen en productief zijn. Dat zei minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) bij een bijeenkomst van EU-ministers op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Tijdens de bijeenkomst werden het nieuwe Leipzig Charter voor stedelijke ontwikkeling in Europa en de Territoriale Agenda aangenomen.

Lees het volledige bericht

Evenement van BZK en EUKN ‘Urban agenda for the EU: Partnerships in the spotlight’

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert samen met het European Urban Knowledge Network (EUKN) het evenement ‘Urban Agenda for the EU: Partnerships in the spotlight’. Het is een side event van de Europese week van de Regio’s en Steden 2020 dat plaatsvindt op 13 oktober 2020. Aanmelding is mogelijk via deze link. Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert European Urban Initiative

Met het European Urban Initiative (EUI) heeft de Commissie een instrument voorgesteld dat voortbouwt op ondere andere de huidige EU Urban Agenda. Het plan voor deze samenwerkingsagenda voor steden en regio’s maakt deel uit van de nieuwe conceptverordening omtrent het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Lees het volledige bericht

Integratie en inburgering

Volgens de EU moet de huidige vluchtelingencrisis door alle lidstaten gezamenlijk aangepakt worden. Integratie en inburgering van vluchtelingen en asielzoekers spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit de Europese instellingen zijn enkele initiatieven in…

Lees meer

Opvang en huisvesting

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Hierbij werken zij samen met gemeenten, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe opvanglocatie in een gemeente wordt geopend….

Lees meer

Urban Agenda ondersteunt gemeenten bij ontwikkelen beleid luchtkwaliteit

Het partnerschap Luchtkwaliteit van de EU Urban Agenda heeft een aantal tools gepresenteerd die gemeenten kunnen helpen luchtvervuiling te bestrijden. Het gaat onder meer om een handleiding voor het ontwerpen van effectief beleid en het financieren daarvan. Het partnerschap werkt nog aan een algemeen businessmodel voor het ontwikkelen van beleid omtrent luchtkwaliteit.

Lees het volledige bericht

Gemeenten wordt gevraagd input te leveren op actieplan energietransitie

Het partnerschap energietransitie van de EU Urban Agenda wil steden op een effectieve manier laten samenwerken met nationale overheden en Europese instellingen om de energietransitie te laten bewerkstelligen. Dit staat in het concept-actieplan wat het partnerschap op 31 januari 2019 heeft gepubliceerd. Gemeenten hebben tot en met 4 maart 2019 de tijd om feedback te geven op het concept.

Lees het volledige bericht

Hoe kunnen we de aanleg van breedband subsidiëren?

Ook onze burgers en bedrijven gevestigd in het buitengebied van de provincie, willen wij voorzien van (super) snel internet. We willen de aanleg van glasvezelinternet stimuleren door het geven van een subsidie. Tijdens het lezen van het rapport Bridge! van Europa decentraal kwam ik een soortgelijke casus tegen: Access2Fiber. Hieruit maak ik op dat bij het subsidiëren van aanleg glasvezel in buitengebieden mogelijk staatssteun of aanbestedingsvragen spelen. Onder welke voorwaarden is het mogelijk de aanleg van breedband te subsidiëren en wat voor lessen kunnen wij trekken uit Access2Fiber?

Bekijk het antwoord