×
...
Nieuws - 7 juni 2021

Europese Agenda Stad: Publicatie ‘Quick Scan’ Betere Regelgeving

Stedelijke vraagstukken hebben veel te maken met Europese wet en regelgeving. Binnen de Europese Agenda Stad werken 13 thematische partnerschappen samen aan betere regelgeving op EU-niveau. Kenniscentrum Europa decentraal deed een Quick Scan om te onderzoeken welke acties de grootste kans van slagen hebben.

...
Nieuws - 25 maart 2019

Europese Commissie presenteert European Urban Initiative

Met het European Urban Initiative (EUI) heeft de Commissie een instrument voorgesteld dat voortbouwt op de huidige EU Urban Agenda. Het plan voor deze samenwerkingsagenda voor steden en regio’s maakt deel uit van de nieuwe conceptverordening omtrent het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

...
Nieuws - 25 februari 2019

Urban Agenda ondersteunt gemeenten bij ontwikkelen beleid luchtkwaliteit

Het partnerschap Luchtkwaliteit van de EU Urban Agenda heeft een aantal tools gepresenteerd die gemeenten kunnen helpen luchtvervuiling te bestrijden. Het gaat onder meer om een handleiding voor het ontwerpen van effectief beleid en het financieren daarvan. Het partnerschap werkt nog aan een algemeen businessmodel voor het ontwikkelen van beleid omtrent luchtkwaliteit.