Zoeken

Filter by Category

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering worden in Europa steeds merkbaarder. Vroegtijdige aanpassingen (klimaatadaptatie) moeten Europa klimaatbestendiger maken.

Lees meer

Governance & Monitoring

Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op het gebied van energie en klimaat worden behaald zijn er in de Europese wetgeving monitoringsmechanismen vastgelegd.

Lees meer