Tallinn-verklaring: toekomst eOverheid in Europa

16 oktober 2017Informatiemaatschappij

Op de Digitale Top in Estland (6 oktober jl.) werd gesproken over de toekomst van de eOverheid in Europa. E-aanbesteden en elektronische identificatie zijn voorbeelden van belangrijke mijlpalen die al bereikt zijn op het gebied van eOverheid. Er zijn echter nog veel meer kansen op het gebied van digitale transformaties, zowel op decentraal niveau als op Europees niveau. In de Tallinn-verklaring, die op de Digitale Top is getekend, is de wens uitgesproken om een extra impuls te geven aan de mogelijkheden op digitaal gebied voor (decentrale) overheden.

Tallinn-verklaring (eOverheid verklaring)

Ministers uit alle EU-lidstaten en Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) landen ondertekenden de Tallinn-verklaring (verklaring omtrent eOverheid) op 6 oktober jl., tijdens de Informele Ministeriële eOverheid Conferentie in Tallinn (Estland). In de gezamenlijke verklaring is uitgesproken een extra impuls te geven aan de ontwikkeling en totstandkoming van de digitale overheid in Europa.

Wat is EOverheid?

EOverheid ondersteunt administratieve processen, verbetert de kwaliteit van de dienstverlening en verhoogt de interne efficiëntie van de publieke sector. Het gebruik van digitale publieke dienstverlening kan de administratieve last voor bedrijven en burgers verminderen. Het maakt de interactie met overheidsdiensten sneller, efficiënter, gemakkelijker en transparanter. Meer informatie over eOverheid in Nederland vindt u hier.

Digitale transformatie publieke sector

De eOverheid-verklaring is een vervolg op de Malmo verklaring uit 2009 en de lancering van het eOverheid Actieplan 2016-2020. Sinds 2009 is een aantal belangrijke mijlpalen bereikt, zoals e-aanbesteden en elektronische identificatie (eID). De ministers zien echter nog veel kansen op het gebied van digitale transformaties, zowel op decentraal niveau als op Europees niveau. Bijvoorbeeld het verspreiden van de digitalisering op alle beleidsterreinen en de eindgebruikers (burgers, bedrijven, werknemers in de publieke sector) echt in het centrum van de diensten te plaatsen. De digitale transformatie van de publieke sector kan bereikt worden door de collectieve inzet op zowel nationaal, regionaal en lokaal niveau in de lidstaten, als op EU-niveau.

Digitale communicatie met overheid

In de Tallinn-verklaring wordt onder meer het streven uitgesproken om burgers en bedrijven digitaal te laten communiceren met de overheid en bij de ontwikkeling van digitale diensten de gebruiker centraal te stellen. Hierbij dient aandacht te zijn voor meer proactieve dienstverlening, vaardigheden en toegankelijkheid. Ook bevestigden de lidstaten hun toewijding tot het koppelen van hun publieke eServices, het implementeren van de eIDAS-verordening en het principe om efficiënte en veilige digitale openbare diensten te bieden die het voor burgers en het bedrijfsleven gemakkelijker kunnen maken, onder meer met oog op privacy.

Nationale identificatiemiddelen

De lidstaten willen ook nationale digitale identificatiemiddelen, zoals in Nederland DigiD, gebruiksvriendelijker en geschikter voor mobiele platformen maken, waarbij de veiligheid gegarandeerd moet worden.

(Delen van) persoonsgegevens

Verder willen de lidstaten eenmalige gegevensverstrekking toepassen voor de belangrijkste diensten en basisregistraties, onnodige administratieve lasten in grensoverschrijdende diensten identificeren en opties voor eenmalige gegevensverstrekking tussen lidstaten beproeven. De mogelijkheid tot inzage en correctie van persoonlijke gegevens en de kwaliteit van open data dienen vergroot te worden.

Europese privacywetgeving: de AVG

Ook stelt de eOverheid verklaring dat de digitale overheid de fundamentele vrijheden van mensen, zoals de vrijheid van meningsuiting, privacy en het recht op de bescherming van persoonlijke gegevens, moet respecteren, ondersteunen en versterken. Daarnaast moeten digitale overheidsdiensten zich aan de Europese wet- en regelgeving houden, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. De verdere ontwikkeling van eOverheid moet de komende jaren plaatsvinden, waarbij er specifieke doelen voor 2018, 2019 en 2020 zijn geformuleerd

eOverheid en Standard Business Reporting

Verder bestaat een deel van de Tallinn-verklaring uit het advies van de ministers aan de Commissie om Standard Business Reporting (SBR) en het gebruik hiervan verder te verkennen. SBR is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Het advies is een mooie erkenning voor de Europese landen die met de SBR methodologie werken, in het bijzonder Nederland, om de administratieve lasten te verlagen, de transparantie te verhogen en de kwaliteit van data te verbeteren.

Door:

Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bronnen:

Europese e-Government bijeenkomst geeft impuls aan nieuwe ambities op het gebied van de digitale overheid, nieuwsbericht Rijksoverheid
Ministerial Declaration on eGovernment – the Tallinn Declaration, nieuwsbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Digitale Top in Estland: EU-leiders beloven afronding digitale interne markt, nieuwsbericht Europa decentraal
Digitale vooruitgang doel van Estland tijdens EU-voorzitterschap, nieuwsbericht Europa decentraal
EOverheid, Europa decentraal
Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Whitepaper: Cross domain standardisation with SBR, Rijksoverheid
The potential of SBR at EU level, Rijksoverheid