TEN-T dagen dit jaar op 20 tot en met 22 juni in Rotterdam

17 mei 2016Vervoer

Elk jaar ontmoeten professionals uit de Europese transport- en verkeerssector elkaar tijdens de TEN-T dagen. Gezamenlijk bedenken zij oplossingen voor knelpunten in de sector en delen zij voorbeelden en innovaties op het gebied van techniek, regels en financiering. De TEN-T dagen worden altijd gekoppeld aan het EU-voorzitterschap en vinden daarom dit jaar in Nederland plaats.

TEN-T

Het EU beleid is er op gericht de nationale netwerken voor transport van goederen en vervoer van passagiers te verbinden tot een gezamenlijk netwerk. Op het land, maar ook in de lucht en over water. Dit netwerk wordt aangeduid als het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T). Met financiële maatregelen stimuleert de EU lidstaten, decentrale overheden en private partijen om te investeren in projecten, die bijdragen aan dat gezamenlijke netwerk en zorgen voor milieuvriendelijker transport en vervoer.

TEN-T dagen

Tijdens de TEN-T dagen staat het Transportnetwerk (TEN-T) centraal. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van de internationale netwerkmogelijkheden voor overheden, investeerders, infrastructuurbeheerders en innovatieve ondernemers. Daarnaast is er een grote expositie waar u meer dan 100 verschillende TEN-T, CEF, H2020 en Shift-to-Rail projecten en initiatieven ziet.

Europees commissaris voor Transport, Violeta Bulc, en minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, nodigen ministers, leden van het Europees parlement en alle andere stakeholders uit om het ontwikkelen en financieren van het Trans-European Transport Netwerk te bespreken.

Wie en wanneer?

Bent u werkzaam in de transport- en verkeerssector zoals scheepvaart, zeehavens, spoor, wegvervoer of luchtvaart? En bent u actief met duurzame innovaties of digitalisering en bijvoorbeeld op zoek naar financieringsmogelijkheden of projectpartners? Kom op 20-22 juni naar de TEN-T dagen in Rotterdam. Inschrijven kan nog tot 10 juni.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal
Vervoersnetwerken TEN-T, Europa decentraal
TEN-T dagen 2016 website, Europese Commissie