Terugblik Landelijk Staatssteunnetwerk

14 november 2016Staatssteun

Op vrijdag 4 november heeft de vierde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaatsgevonden. Ditmaal was de bijeenkomst in het Kamerlingh Onnes gebouw van  de Universiteit van Leiden. Tijdens de bijeenkomst is er op een informele en interactieve manier ingegaan op diverse actuele staatssteunontwikkelingen in Nederland waarbij ‘het Nederlands staatssteunrecht’ dit jaar als thema is gekozen. Om en nabij de 300 bezoekers hadden zich aangemeld.

Achtergrond staatssteunnetwerk

Het staatssteunnetwerk wordt jaarlijks georganiseerd door de universiteit Leiden, het ministerie van BZK, Pels Rijcken en kenniscentrum Europa decentraal. Het Landelijk Staatssteunnetwerk is opgericht om uitwisseling mogelijk te maken van praktijkproblemen en –oplossingen op het gebied van staatssteun. Het netwerk staat open voor een ieder die bereid is staatssteunkennis te delen en te verspreiden.

Sprekers

Deze editie van het Staatssteunnetwerk werd geopend door dagvoorzitter dhr. prof. mr. T. (Tom) Ottervanger, hoogleraar Europees Recht en Nederlands Mededingingsrecht aan de Universiteit Leiden. Na een kort welkomstwoord werd keynotespreker  dhr. drs. M.R.P.M. (Maarten) Camps, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken voorgesteld.

De heer Camps begon en eindigde zijn verhaal door te refereren aan de locatie die is vernoemd naar professor Kamerlingh Onnes. In navolging van Kamerlingh Onnes (die bekendheid heeft verworven door het werken aan ‘de laagste temperatuur op aarde’) probeert het ministerie van Economische Zaken nu ook een ondernemersklimaat te scheppen met veel ruimte voor initiatief, voor onderzoek, experiment en duurzame innovaties. Hierdoor kan de economie zich ontwikkelen en toeval wil dat ook de staatssteunregels vaak ruimte bieden voor dergelijke (onder)steun(ing). Daarnaast sprak hij over staatssteun in de veranderende wereldeconomie. Het is belangrijk dat Nederland wereldwijd concurrerend blijft en het gereedschap van staatssteun kan daarbij niet worden gemist.

Workshops

Het tweede deel van de bijeenkomst was onderverdeeld in verschillende inhoudelijke thema’s. De workshops werden verzorgd door experts uit de academische wereld, de overheid en de private sector. Aanwezigen konden kiezen uit zes verschillende workshops om zo meer te weten komen over:

Thema’s van de workshops waren:

  • Wet Markt en Overheid en staatssteun
  • Wet terugvordering Staatssteun
  • Nationale rechtspraak
  • Revolverend financieren
  • Staatssteun en decentralisaties
  • Fiscale staatssteun

De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde en goed bezochte editie van het landelijk staatssteunnetwerk.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal en Sijmen Groot, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
LinkedIn groep Landelijk Staatssteunnetwerk