Terugblik lustrumeditie Landelijk Staatssteunnetwerk

18 juni 2018Staatssteun

Op donderdag 14 juni vond de vijfde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaats in Den Haag. Europa decentraal is een van de oprichters en organisatoren van dit initiatief. Tijdens de bijeenkomst is er op een informele en interactieve manier ingegaan op diverse actuele staatssteunontwikkelingen in Nederland met als overkoepelend thema ‘staatssteun en innovatie’.

Achtergrond Staatssteunnetwerk

Het Staatssteunnetwerk wordt jaarlijks georganiseerd door het ministerie van BZK, kenniscentrum Europa decentraal, Pels Rijcken en de Universiteit Leiden. Het Landelijk Staatssteunnetwerk is opgericht om uitwisseling van praktijkproblemen en oplossingen op het gebied van staatssteun te delen. Het netwerk staat open voor iedereen die bereid is staatssteunkennis uit te wisselen en te verspreiden.

Sprekers

De afgelopen editie van het Staatssteunnetwerk werd geopend door dagvoorzitter Paul Zondag van het kenniscentrum Europa decentraal. Na zijn korte welkomstwoord werden de keynotesprekers voorgesteld: dhr. Karl Soukup (directeur van de afdeling General Scrutiny and Enforcement van DG Mededinging van de Europese Commissie) en dhr. Alexis Le Coutour (Policy Officer Public Services bij het CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services).

De heer Soukup begon en eindigde zijn verhaal door het belang van de staatssteunregels in relatie tot innovatie te benadrukken. Aan de hand van de ontwikkelingen in de staatssteunregels en de daarmee gepaarde resultaten gaf hij de aanwezigen een inkijkje in de zienswijze van de Europese Commissie. Een aantal praktijkvoorbeelden die werden aangehaald onderstreepten het belang van staatssteunregels en innovatie. De heer Le Coutour gaf in zijn verhaal aan hoe het CEEP staatssteun en innovatie ziet. Bepaalde initiatieven door het CEEP worden aangemoedigd en daarnaast wordt er altijd gekeken naar verbetermogelijkheden.

Aan het einde van het plenaire deel heeft Allard Knook zijn boek ‘Staatssteun’ gepresenteerd en overhandigd aan Karl Soukup.

Workshops

Het tweede deel van de bijeenkomst was onderverdeeld in verschillende inhoudelijke thema’s. De workshops werden verzorgd door experts met verschillende achtergronden die allemaal op een andere manier met staatssteun van doen hebben.

Thema’s van de workshops waren:

  • Breedband
  • MKB (risico)financiering
  • Onderzoek en innovatie
  • Roadmap Next Economy
  • Innovatie en duurzame Energie

Zowel in de workshops als tijdens de aansluitende borrel werd veel kennis op het gebied van staatssteun uitgewisseld. De organisatie kijkt dan ook met trots terug op een zeer geslaagde en goed bezochte lustrumeditie van het Landelijk Staatssteunnetwerk.

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Uitnodiging lustrumeditie Staatssteunnetwerk, Europa decentraal
LinkedIn-groep Landelijk Staatssteunnetwerk