Terugblik voorlichting Europa decentraal en PIANOo over Gewijzigde Aanbestedingswet

14 maart 2016Aanbesteden

Op 18 april 2016 moet de huidige Aanbestedingswet 2012 zijn gewijzigd, ter implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen die in 2014 zijn vastgesteld. Omdat deze datum nadert, organiseerden Europa decentraal en PIANOo in januari en februari bijeenkomsten om decentrale overheden voor te lichten over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet 2012.

Plenair deel – algemeen overzicht belangrijke wijzigingen

De bijeenkomsten werden geopend met een plenair deel, waar het ministerie van Economische Zaken een algemeen overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet 2012 gaf. Dit varieerde van het gebruik van keurmerken, vervallen van IIB-diensten tot flexibilisering van enkele procedures.

Workshops

Na het plenaire deel, was er een zestal workshops: ‘Onderhandelingsprocedure’, ‘Concessies’,  ‘Publiek-publieke samenwerking’,  ‘Levenscyclus’ en/of  ‘Digitaal Aanbesteden’. Ten slotte organiseerden Europa decentraal en PIANOo een inloopsessie, waarbij deelnemers specifieke vragen over alle onderwerpen konden stellen.

In het verslag van de bijeenkomsten kunt u een concretere samenvatting lezen van de besproken onderwerpen tijdens de sessies, kunt u de diverse presentaties naslaan en treft u een overzicht van publicaties (zoals FAQ en handreikingen) die binnenkort worden uitgebracht.

Rechtstreekse werking?

Worden de richtlijnen nog voor 18 april 2016 in de herziene Aanbestedingswet geïmplementeerd? Deze vraag kwam tijdens de bijeenkomsten regelmatig aan bod. Hoewel er tijdens de bijeenkomsten nog vanuit werd gegaan dat de implementatiedeadline gehaald zou kunnen worden bij een voorspoedig verlopende kamerbehandeling, is inmiddels definitief duidelijk geworden dat dit niet het geval is.

Het vraagstuk van de eventuele rechtstreekse werking van Europese richtlijnbepalingen, wanneer een lidstaat deze bijvoorbeeld te laat of onjuist heeft omgezet, kon hierbij niet buiten behandeling blijven. Meer informatie hierover kunt u ook lezen op de pagina over rechtstreekse werking en de publicatie over dit onderwerp.

Plenaire behandeling Aanbestedingswet Tweede Kamer

Op woensdag 9 maart 2016 is het wetsvoorstel voor de gewijzigde Aanbestedingswet in een plenaire sessie behandeld in de Tweede Kamer. Uit het debat kwam onder meer naar voren dat de verschillende Kamerfracties gematigd positief zijn over het wetsvoorstel en de huidige gang van zaken omtrent aanbesteden. Echter, de fracties maken zich vooral zorgen over de kansen van het MKB in het aanbestedingsproces. In het totaal zijn er tien moties ingediend over het wetsvoorstel.

De Kamer zal op 15 maart stemmen over het wetsvoorstel en de ingediende moties. Daarnaast is na de behandeling van het wetsvoorstel definitief duidelijk geworden dat de implementatiedeadline van 18 april niet gehaald zal gaan worden. Minister Kamp heeft daarbij aangegeven ervan uit te gaan dat inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016 wel haalbaar is. Over de consequenties hiervan, evenals consequenties voor het vraagstuk van rechtstreekse werking, heeft het Ministerie van EZ middels de website van PIANOo bericht. U kunt dit bericht hier lezen.

Meer informatie

Verslag eerste deel van het debat, Tweede Kamer
Verslag tweede deel van het debat, Tweede Kamer
Nieuwsbericht van EZ op PIANOo over (consequenties) uitstel datum naar 1 juli
Volledig verslag bijeenkomsten
Notitie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen en voorstel wijziging Aanbestedingswet, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal
Belangrijkste wijzigingen, presentatie EZ
Onderhandelingsprocedure, presentatie Aeves
Onderhandelingsprocedure, presentatie NS
Concessies, presentatie
Publiek-publieke samenwerking, presentatie
Digitaal aanbesteden, presentatie