Nieuws

Publicatie: 11 april 2022

Door:


De organisatie van het Landelijk Staatssteunnetwerk kijkt terug op een succesvolle zesde editie. Ditmaal in de vorm van een webinar dat plaatsvond op 5 april 2022. De bijeenkomst, waarvoor meer dan 200 mensen zich hadden aangemeld, stond volledig in het teken van klimaatverandering en de energietransitie met twee interessante bijdragen van Anna Colucci, Director Energy and Environment bij de Europese Commissie en Peter van Asperen, programma manager Warmte bij Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Achtergrond staatssteunnetwerk

Het Landelijk Staatssteunnetwerk is in 2013 opgericht om kennis over staatssteun te delen en praktijkproblemen en oplossingen op dit gebied uit te wisselen. Het netwerk staat open voor iedereen die bereid is staatssteunkennis uit te wisselen en te verspreiden. Kortom, voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met staatssteun te maken heeft (gehad). Deze webinar werd georganiseerd door de Universiteit van Utrecht, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Kenniscentrum Europa decentraal.

Sprekers

Het webinar werd geopend door  host en medeorganisator Ghaitrie Hanoeman, van het Ministerie van BZK. Zij opende het gesprek via videoverbinding met Anna Colucci. Colucci sprak over het belang van de snelle en duurzame transitie in het kader van de Green Deal. Het nieuwe Klimaat-, Milieu- en Energiesteunkader biedt veel mogelijkheden voor overheden om met behulp van staatssteun  bij te dragen aan de transitie. Ze gaf verschillende tips voor gebruik van dit steunkader. Bijvoorbeeld: maak de steunmaatregelen zo ‘groen’ mogelijk, overleg vooraf met de Commissie en woon de informatiesessies over het steunkader bij die de Commissie in de tweede helft van 2022 zal organiseren. De energiesector speelt een belangrijke rol in de transitie, maar ook in de context van de Russische invasie in Oekraïne. Colucci eindigde haar bijdrage  met een uiteenzetting van de mogelijkheden voor de energietransitie in het nieuwe Tijdelijke Crisiskader.

Na een korte pauze werd het woord overgedragen aan Peter van Asperen die in de studio vertelde over de warmtetransitie en de rol van de overheid bij het vormgeven hiervan. Van Asperen trapte af met een korte uitleg over de constructie van een warmtenet en de verschillende partijen die daarbij een rol spelen. Daarna ging hij in op diverse aspecten zoals de vraag hoe de overheid effectief kan sturen op publieke belangen, de mogelijkheden op basis van de nieuwe warmtewet en de verhouding tussen het staatssteunrecht en de financiering van een warmtenet. Van Asperen besteedde ook uitgebreid aandacht aan de rol van de gemeente bij de aanwijzing van een warmtebedrijf als publieke aandeelhouder of eigenaar van een warmtebedrijf. Al met al kijken we terug op een bijzonder informatieve bijeenkomst.

Terugkijken Bijeenkomst

Heeft u de bijeenkomst helaas gemist en wilt u dit bijeenkomst nog terugkijken (mogelijk t/m 19 april 2022)? Stuur dan een mail aan staatssteunnetwerk@europadecentraal.nl.

Aanmelden Landelijk Staatssteunnetwerk

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van toekomstige activiteiten van het Landelijk Staatssteunnetwerk? U kunt zich daarvoor aanmelden via het volgende formulier: Aanmelden staatssteunnetwerk.