Terugvordering staatssteun moet gemakkelijker worden

Er is een internetconsultatie over het wetsvoorstel terugvordering staatssteun gestart. Deze consultatie loopt tot 27 juli. Ook decentrale overheden kunnen reageren op deze internetconsultatie.

Doel wetsvoorstel

Tot op heden bestaat er nog geen sluitende set regels over de terugvordering van verleende ongeoorloofde staatssteun. Het wetsvoorstel terugvordering staatssteun kan hier verandering in brengen. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd dat alle ongeoorloofde staatssteun ook daadwerkelijk teruggevorderd kan worden. Hiervoor krijgen bestuursorganen de verplichting om het volledige bedrag inclusief rente terug te vorderen bij de onderneming.

Grondslag

De beoogde wet stelt een zelfstandige grondslag voor het terugvorderen van steun. Deze steun moet wel volgens de Commissie teruggevorderd worden. In tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij er een veelheid aan meer of minder toereikende nationaal rechtelijke grondslagen, regelingen en rechtsgangen komen kijken, wordt er met deze wet een eenduidige grondslag en regeling voor terugvordering voorgeschreven. Dit creëert duidelijkheid voor zowel de terugvorderende (decentrale) overheid als de begunstigde van de steun, waarbij teruggevorderd wordt.

Uitzondering fiscale steun

Alleen de terugvordering van fiscale steun is uitgezonderd in het voorstel. De terugvordering daarvan blijft gebaseerd op de belastingwetgeving. Hierbij speelde mee dat de Commissie de berekening van het terug te vorderen steunbedrag bij fiscale zaken relatief vaak aan de lidstaten overlaat.

Inning van steun

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat deze wet ook invloed kan hebben op de inning van de steun. Zo volgt uit de Memorie van Toelichting dat wanneer een gemeente als rechtspersoon steun heeft verstrekt, de geïnde geldsom ook daadwerkelijk toekomt aan die gemeente. Dit is ook het geval wanneer een bestuursorgaan van een gemeente de steun heeft verstrekt. Na de consultatie zal duidelijker worden in hoeverre dit wetsvoorstel aangepast zal moeten worden. Echter is al wel duidelijk is dat decentrale overheden direct te maken krijgen met deze wet wanneer zij onverenigbare steun hebben verstrekt en de Commissie besloten heeft dat deze steun teruggevorderd moet worden.

Consultatie

U kunt hier reageren op het wetsvoorstel. U kunt reageren tot 27 juli 2016.

Door:

Paul Zondag en Zana Sami, Europa decentraal

Bron:

Internetconsultatie

Meer informatie:

Dossier staatssteun, Europa decentraal
Terugvorderingsprocedure, Europa decentraal