Privacy

Vanaf 25 mei 2018 moeten gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese privacyregels houden. Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden, moeten de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegepast…

BEKIJK THEMA

Sociaal domein

Gemeenten hebben sinds januari 2015 vergaande taken gekregen met betrekking tot het sociaal domein. Dit omhelst onder andere jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Op…

BEKIJK THEMA

Better Regulation

Better regulation is een van de speerpunten van de Europese Commissie. Het is een beleidsdoel dat beoogt om zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm te geven,…

BEKIJK THEMA

Migratie en vluchtelingen

Door de actuele toestroom van vluchtelingen in Europa moeten lidstaten, en dus decentrale overheden, adequaat handelen om op korte en lange termijn te voldoen aan de voornaamste behoeften van vluchtelingen….

BEKIJK THEMA

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership. Dit is de Engelse afkorting voor het trans-Atlantische handels- en investeringsovereenkomst. Het is een handels- en investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU)…

BEKIJK THEMA

Nederlands EU-voorzitterschap

Van januari tot en met juni 2016 was Nederland voor de twaalfde keer voorzitter van de Raad van de Europese Unie (ook wel de Raad van Ministers genoemd). In juli…

BEKIJK THEMA

X