Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. In deze circulaire economie bestaat geen afval…

BEKIJK THEMA

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 moeten gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese privacyregels houden. Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden, moeten de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegepast…

BEKIJK THEMA

Sociaal domein

Gemeenten hebben sinds januari 2015 vergaande taken gekregen met betrekking tot het sociaal domein. Dit omhelst onder andere jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Op…

BEKIJK THEMA

Better Regulation

Better regulation is een van de speerpunten van de Europese Commissie. Het is een beleidsdoel dat beoogt om zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm te geven,…

BEKIJK THEMA

Migratie en vluchtelingen

Door de actuele toestroom van vluchtelingen in Europa moeten lidstaten, en dus decentrale overheden, adequaat handelen om op korte en lange termijn te voldoen aan de voornaamste behoeften van vluchtelingen….

BEKIJK THEMA

X