Officieel opgericht: Taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid

Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden opgericht. Frans Timmermans zal deze taskforce voorzitten. De taskforce zal vanaf…

Meer lezen

Praktijkvraag

20 februari 2017

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt steeds vaker burgers, bedrijven en overheden uit om feedback te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via bijvoorbeeld roadmaps, impact assessments, consultaties, evaluaties en fitnesschecks. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

BRIDGE! 

In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft kenniscentrum Europa decentraal Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. Dit deed het kenniscentrum in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

MEER LEZEN

Onderwerp:
Nieuwe Europese wetgeving

De Europese Commissie heeft verschillende instrumenten om nieuwe Europese wet- en regelgeving beter in te richten. Dit zijn: Roadmaps, Inception Impact Assesments, het Regulatory Scrutiny Board (RSB) en het Interinstitioneel Akkoord Beter Wetgeven.

Meer informatie

Contribute to law-making

De Commissie wil graag uw mening horen. Ze houdt daar rekening mee bij de invoering en aanpassing van EU-wetgeving. Dat is een belangrijk doel van de agenda voor betere regelgeving. Er zijn tal van mogelijkheden tot inspraak tijdens het gehele EU-wetgevingsproces, vanaf de eerste voorbereidingen, via de nieuwe wetsvoorstellen tot en met de evaluatie van de effecten ervan.

MEER LEZEN

Onderwerp:
Bestaande Europese wetgeving

Voor bestaande wet- en regelgeving heeft de Europese Commissie verschillende instrumenten om deze aan te passen, met als doel meer efficiëntere wet- en regelgeving. Dit zijn: het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), het REFIT Platform en het Regulatory Scrutiny Board.

Meer informatie

Urban Agenda for the EU

De Europese Agenda Stad (Engels: Urban Agenda for the EU) is een gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie, de lidstaten en netwerken van Europese steden. Het doel is om bij zowel de Europese als de nationale beleidsmakers het belang van steden te versterken. De Europese Agenda Stad moet stedelijke ontwikkeling gaan stimuleren en zo bijdragen aan het bereiken van de EU 2020-doelstellingen. De Europese Agenda Stad richt zich daarbij op betere regelgeving, betere inzet van fondsen, en betere kennisdeling.

MEER LEZEN

X