Praktijkvraag

Wat is het investeringsplatform voor de circulaire economie?

Op 26 januari 2017 bracht de Europese Commissie verslag uit over de voortgang van haar actieplan circulaire economie ‘maak de cirkel rond’ uit 2015. In deze voortgangsrapportage rept de Commissie over een zogenaamd investeringsplatform voor de circulaire economie. Kan een provincie ook gebruik maken van de financieringsmiddelen uit dit platform en wat houdt dit op te richten platform verder in?

BEKIJK HET ANTWOORD

Onderwerp:
EU-actieplan circulaire economie

Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een EU-actieplan voor de circulaire economie uitgebracht, namelijk ‘maak de cirkel rond’. Dit actieplan is een eerste aanzet vanuit de Commissie voor…

Meer informatie

Onderwerp:
Circulair water

Er zijn vanuit de EU en Nederland verschillende initiatieven ontplooit en ontwikkelingen in gang gezet om een circulaire omgang met water te faciliteren. Er ligt hierbij de nadruk op het…

Meer informatie
Commissie vraagt input om producten circulairder te maken

De Europese Commissie opent de mogelijkheid om feedback te geven op de recent bekendgemaakte roadmap ‘Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy’. De periode om feedback…

Meer lezen

MiliEUverkenner

In de miliEUverkenner wordt de actuele status van Europese milieu en energie wetgeving bijgehouden. Op de pagina efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval wordt nader ingegaan op de wetgevingsvoorstellen betreffende afval.

LEES HIER MEER

Europees Parlement neemt nieuwe recyclingdoelstellingen aan

Het Europees Parlement heeft op 18 april 2018 een aantal wetgevingsinstrumenten (het afvalpakket) inzake circulaire economie en afval aangenomen. Dit zal onder andere leiden tot betere harmonisatie van afvalwetgeving en…

Meer lezen
X