Praktijkvraag

Wat is het investeringsplatform voor de circulaire economie?

Op 26 januari 2017 bracht de Europese Commissie verslag uit over de voortgang van haar actieplan circulaire economie ‘maak de cirkel rond’ uit 2015. In deze voortgangsrapportage rept de Commissie over een zogenaamd investeringsplatform voor de circulaire economie. Kan een provincie ook gebruik maken van de financieringsmiddelen uit dit platform en wat houdt dit op te richten platform verder in?

BEKIJK HET ANTWOORD

Onderwerp:
EU-actieplan circulaire economie

Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een EU-actieplan voor de circulaire economie uitgebracht, namelijk ‘maak de cirkel rond’. Dit actieplan is een eerste aanzet vanuit de Commissie voor…

Meer informatie

Onderwerp:
Circulair water

Er zijn vanuit de EU en Nederland verschillende initiatieven ontplooit en ontwikkelingen in gang gezet om een circulaire omgang met water te faciliteren. Er ligt hierbij de nadruk op het…

Meer informatie
Voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels circulaire-economiepakket

Het Estse voorzitterschap heeft samen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement een voorlopig akkoord gesloten over vier voorstellen van het afvalpakket. Op 20 december jl. kregen de EU-ambassadeurs toelichting over…

Meer lezen

MiliEUverkenner

In de miliEUverkenner wordt de actuele status van Europese milieu en energie wetgeving bijgehouden. Op de pagina efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval wordt nader ingegaan op de wetgevingsvoorstellen betreffende afval.

LEES HIER MEER

Energie uit afval: een circulair vraagstuk

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft vrijdag 1 december 2017 een resolutie aangenomen over de rol van energiewinning uit afval in de circulaire economie. In deze resolutie worden…

Meer lezen
X