Praktijkvraag

Wat is het investeringsplatform voor de circulaire economie?

Op 26 januari 2017 bracht de Europese Commissie verslag uit over de voortgang van haar actieplan circulaire economie ‘maak de cirkel rond’ uit 2015. In deze voortgangsrapportage rept de Commissie over een zogenaamd investeringsplatform voor de circulaire economie. Kan een provincie ook gebruik maken van de financieringsmiddelen uit dit platform en wat houdt dit op te richten platform verder in?

BEKIJK HET ANTWOORD

Onderwerp:
EU-actieplan circulaire economie

Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een EU-actieplan voor de circulaire economie uitgebracht, namelijk ‘maak de cirkel rond’. Dit actieplan is een eerste aanzet vanuit de Commissie voor…

Meer informatie

Onderwerp:
Circulair water

Er zijn vanuit de EU en Nederland verschillende initiatieven ontplooit en ontwikkelingen in gang gezet om een circulaire omgang met water te faciliteren. Er ligt hierbij de nadruk op het…

Meer informatie
Nieuwe criteria voor ‘groen’ aanbesteden van meubilair

De Europese Commissie heeft nieuwe criteria gepubliceerd voor het ‘groen’ aanbesteden van meubilair. De nieuwe criteria vervangen de bestaande criteria voor het aanbesteden van meubilair uit 2008.

Meer lezen

MiliEUverkenner

In de miliEUverkenner wordt de actuele status van Europese milieu en energie wetgeving bijgehouden. Op de pagina efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval wordt nader ingegaan op de wetgevingsvoorstellen betreffende afval.

LEES HIER MEER

Commissie faciliteert beleidsadvies aan regionale overheden voor circulaire economie

De Europese Commissie zet zich de laatste jaren in voor een overgang naar een meer circulaire economie in de Europese Unie. De Commissie merkt dat er nog veel winst geboekt…

Meer lezen
X