De tien prioriteiten van de Commissie-Juncker – Stand van zaken begin 2018

12 februari 2018Informatiemaatschappij Milieu

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement heeft een verslag gepubliceerd over de stand van zaken van de tien politieke prioriteiten van de Commissie Juncker. Dit  verslag evalueert de stand van zaken aan de hand van kwantitatieve gegevens. Dat wil zeggen: welke voorstellen er zijn ingediend, aangenomen, geamendeerd en verworpen. Het mandaat van de Commissie Juncker loopt af in 2019. Veel van de wetgeving is ingediend en daarom is de verwachting dat 2018 het jaar van de resultaten gaat worden.

Stand van zaken begin 2018

In het verslag worden de tien politieke prioriteiten van de Commissie Juncker geëvalueerd. Een aantal daarvan zijn van belang voor decentrale overheden, zoals bijvoorbeeld de transitie naar een duurzamere economie en de Digitale Interne Markt Strategie.

Circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is een van de prioriteiten van Juncker. Hiervoor is een pakket wetgeving ingediend (‘maak de cirkel rond’), bestaande uit de wijziging van zes wetgevingsbesluiten. Op 18 december 2017 is er een voorlopig akkoord gesloten over deze wetgeving, hoewel deze nog wel het formele wetgevingsproces moet doorlopen. Dit pakket richt zich onder andere op het creëren van arbeidsplaatsen in de circulaire economie. De Commissie verwacht dat de transitie naar een circulaire economie tussen de één en zeven procent aan economische groei oplevert in 2030. Om deze transitie te bewerkstelligen is er € 5,5 miljard gereserveerd in de Europese structuurfondsen. In januari heeft de Commissie haar strategie om plastic tegen te gaan gepubliceerd. De kwantitatieve stand van zaken is als volgt: van de eerste prioriteit van Juncker – waar ook circulaire economie onder valt – is twee derde (21 van de 31) van de voorstellen ingediend of aangenomen. Geen enkel voorstel is ingetrokken of weggestemd.

Digitale Interne Markt

In 2015 nam de Commissie de Digitale Interne Markt Strategie aan. Deze heeft als doel om online barrières voor Europese consumenten te verwijderen en de online verkoop van bedrijven te bevorderen. De tweede prioriteit van de Commissie Juncker is het ontwikkelen van een digitale markt. Tot dusver zijn daarvoor 32 van de 34 wetsvoorstellen ingediend, variërend van onderwerpen van het behoud van abonnementen op online contentdiensten binnen de lidstaten tot het voorkomen van ‘geo-blocking’, wat ervoor zorgt dat bepaalde diensten alleen verkrijgbaar zijn op een bepaalde plek. Een van de pakketten wetgeving om de interne digitale markt te creëren is het Gigabit Society-voorstel dat in september 2016 is aangenomen. Daarin wordt onder andere het Wifi4EU-initiatief vormgegeven. Wifi4EU is een voorstel tot het bevorderen van openbare internetverbindingen in lokale gemeenschappen en steden. Eerder is dit initiatief al behandeld in een praktijkvraag op onze website. Een van de meest spraakmakende Europese verordeningen van 2017 kwam ook uit dit pakket. Deze zorgde voor het gelijktrekken van roamingtarieven in heel Europa. Burgers kunnen daardoor nu in elke lidstaat mobiel internetten tegen dezelfde tarieven als thuis.

Sociaal beleid

Tijdens de informele Sociale Top in Gothenburg (Duitsland) is op vrijdag 17 november 2017 de Europese Pijler van Sociale Rechten aangenomen door regeringsleiders, vertegenwoordigers van de sociale partners en de Europese instellingen. Hoewel de overeenkomst niet bindend is, moet deze wel politieke sturing bieden aan de lidstaten om zo het gemeenschappelijk sociaal beleid verder te versterken. Het akkoord bevat 20 principes en rechten met betrekking tot gelijke kansen en sociale inclusiviteit. De grootste uitdaging voor de EU blijft implementatie, omdat de EU weinig tot geen bevoegdheden heeft in het sociaal domein. Voor meer informatie over deze top, zie ons eerdere bericht op de website.

Herverdeling vluchtelingen    

In 2017 was het aantal asielaanvragen in de EU 407.000 en er wordt verwacht dat dit aantal niet zal verminderen op korte termijn. Het herverdelingsmechanisme van de Europese Commissie dat voorzag in de herverdeling over meerdere lidstaten van 160.000 asielzoekers voor september 2017, bleek niet effectief. Tot 9 november 2017 zijn er 31.503 asielzoekers verdeeld over de lidstaten. Daarnaast hebben EU-lidstaten tot 25.000 vluchtelingen direct opgenomen uit niet-lidstaten. De Commissie heeft nu een voorstel ingediend tot het herverdelen van 50.000 kwetsbare vluchtelingen voor oktober 2019, waarvan 34.400 plekken al zijn toegezegd door individuele lidstaten. Hiervoor heeft de Commissie € 500 miljoen gereserveerd. Wilt u meer weten over migratie en vluchtelingen, bezoek dan onze website.

Door:

Fabian Wondergem en David Schutrups

Bron:

The Juncker Commission’s Ten Prioritities, European Parliamentary Research Service

Meer informatie:

Digitale Interne Markt Strategie, Europa decentraal
Europese Pijler van Sociale Rechten, Europa decentraal
Circulaire Economie, Europa decentraal