Nieuws

Publicatie: 18 mei 2020

Door: en


Sinds de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-uitbraak zijn zelfstandige ondernemers flink geraakt in hun inkomen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is een onderdeel van het noodpakket banen en economie van het kabinet om steun te bieden aan zelfstandige ondernemers die in moeilijkheden zijn gekomen door COVID-19.

Ondersteuning aan zelfstandige ondernemers

Zelfstandige ondernemers kunnen op basis van de Tozo ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar kent verschillende versoepelde voorwaarden, zoals:

  • De toets op levensvatbaarheid en de vermogens- of partnertoets worden niet toegepast;
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden;
  • De aflossingsverplichting voor een lening kan worden uitgesteld.

Wel moeten ondernemers aantonen dat ze vóór de aankondiging van de regeling, op 17 maart om 18.45 uur, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stonden. Ondernemers moeten tevens verklaren dat ze op jaarbasis ten minste 1225 uur aan hun onderneming werken. Daarnaast moet het verlies van inkomen daadwerkelijk een gevolg van de coronacrisis zijn. Als later blijkt dat de ondernemer toch geen recht had op de regeling, kan de gemeente de bijstand terugvorderen en mogelijk een boete opleggen.
De regeling werkt terug tot 1 maart en kan in elk geval tot 1 juni 2020 aangevraagd worden.

Grensoverschrijdende zelfstandigen

Per 1 mei 2020 is er een mogelijkheid gecreëerd voor zelfstandig ondernemers die grensoverschrijdende activiteiten uitvoeren om een beroep te doen op de Tozo. De regeling betreft:

  • Zelfstandigen die woonachtig zijn in Nederland met een bedrijf of zelfstandig beroep buiten Nederland. De regeling is sinds gisteren voor hen ingegaan en wordt uitgevoerd door elke gemeente in Nederland.
  • Zelfstandigen die niet in Nederland woonachtig zijn met een bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland. De regeling is voor hen sinds 8 mei ingegaan en wordt uitgevoerd door de gemeente Maastricht.

De inwerkingtredingsdata hebben geen invloed op het aantal maanden dat recht op algemene bijstand bestaat, aangezien het besluit (de Tozo) terugwerkt tot en met 1 maart 2020.

Uitvoering door gemeenten

De Tozo wordt uitgevoerd door gemeenten. Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Tozo staat er op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een toolkit Tozo. De toolkit bevat een modelaanvraagformulier, een instructiehandreiking en een FAQ.
De lening voor bedrijfskrediet zal maximaal € 10.157,- bedragen. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen. De lening zal worden verstrekt als de-minimissteun. Dat betekent dat de gemeente en de ontvangende onderneming moeten controleren of de onderneming met het ontvangen van de Tozo-steun de maximaal toegestane steun niet overschrijdt. Ook moeten gemeenten erop letten dat zij de informatie over de steunverlening tien jaar moeten bewaren.

Meer info:

Nationale financieringsmaatregelen m.b.t. COVID-19, Kenniscentrum Europa Decentraal