Tijdlijn Digitalisering

Publicatie van de wet of regeling: 18 april 2023

Contact:


Op 18 april 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Verordening Cybersolidariteit en de Academie voor cyberbeveiligingsvaardigheden. Hiermee breidt de Commissie de cyberbeveiligingscapaciteit van Europa uit.

Cyber Solidariteit Verordening

In de Cyber Solidariteit Verordening gaat het om de gemeenschappelijke EU-detectie van cyberdreigingen en -incidenten en het versterken van bewustzijn, paraatheid en reactievermogen. Denk hierbij aan het testen van essentiële entiteiten die kritieke infrastructuur beheren op mogelijke kwetsbaarheden.

De Commissie stelt een Europees Cyberbeveiligingsschild voor om deze solidariteit te verhogen. Dat is een pan-Europese infrastructuur die bestaat uit nationale en grensoverschrijdende centra voor beveiligingsoperaties (SOC’s) in de hele EU.

Ook benoemt de voorgestelde verordening het inzetten van een cybernoodmechanisme. Dit heeft als doel om de paraatheid te vergroten en de responscapaciteit bij incidenten in de EU te verbeteren. Daarnaast wordt er een EU-cyberbeveiligingsreserve opgebouwd. Deze bestaat uit aanbieders die op verzoek van de lidstaten, instellingen of organen ingrijpen bij significante grensoverschrijdende incidenten. Daarnaast zal er gezorgd worden voor financiële steun voor wederzijdse bijstand

EU-academie voor cyberbeveiligingsvaardigheden

Ook werd de EU-academie voor cyberbeveiligingsvaardigheden gepresenteerd. Dit, in het kader van het Europese Jaar van de Vaardigheden. Het initiatief heeft als doel om het aantal cyberbeveiligingsprofessionals te vergroten door particuliere en publieke initiatieven te bundelen.

De academie wordt gehost op het Platform voor digitale vaardigheden en banen van de Commissie. Daarnaast wordt de academie een gemeenschappelijke ruimte voor academici, onderwijsaanbieders en het bedrijfsleven. Hier kunnen zij hulp krijgen met bijvoorbeeld het opzetten van onderwijsprogramma’s of financieringsmogelijkheden coördineren. Ook worden zij aangemoedigd zelf input te geven.

Stand van zaken

Er kon tot 19 juni 2023 feedback worden gegeven op de Verordening Cybersolidariteit en de EU-academie voor cyberbeveiligingsvaardigheden. De resultaten van de consultaties zullen worden meegenomen in het verdere besluitvormingsproces.

Zie de hele tijdlijn
Tijdlijn Digitalisering