Tijdlijn Digitalisering

Publicatie van de wet of regeling: 23 mei 2014

Contact: en


De Richtlijn inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, oftewel de Richtlijn ter vermindering van breedbandkosten, moet de invoering van snelle en elektronische communicatienetwerken vergemakkelijken en stimuleren door de kosten te verlagen. Om deze doelstellingen te bereiken bevat de richtlijn maatregelen op vier gebieden:

  1. Delen en hergebruik van bestaande fysieke infrastructuur;
  2. Efficiëntere coördinatie van civiele werken;
  3. Versnelling en vereenvoudiging van vergunningsprocedures;
  4. Uitrusting van nieuwe gebouwen en ingrijpende renovaties met snelle fysieke infrastructuur en verbeterde toegang tot infrastructuur in gebouwen.

Wat is breedband?

Breedband is de verzamelnaam voor ICT-netwerken met een zeer grote capaciteit. Via breedband kunnen grote hoeveelheden data met hoge snelheid getransporteerd worden op basis van een permanente actieve verbinding. De beschikbaarheid van hogesnelheidsbreedband is van belang voor alle lidstaten in de EU. Projecten in het kader van de uitrol van breedband kunnen daarmee dan ook op decentraal niveau een rol gaan spelen.

Decentrale relevantie

Breedbandprojecten worden vaak door decentrale overheden uitgevoerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen. In Nederland wordt op dit moment de uitrol van breedband geregeld via de Telecommunicatiewet.

Stand van zaken

Deze richtlijn wordt overgenomen door de in februari 2023 voorgestelde Gigabit Infrastructuur Verordening. De nieuwe verordening moet de uitrol van hogesnelheidsnetwerken faciliteren en stimuleren. Dit ging vanwege de uiteenlopende nationale initiatieven namelijk te traag.

Zie de hele tijdlijn
Tijdlijn Digitalisering