Tijdlijn Digitalisering

Publicatie van de wet of regeling: 10 januari 2017

Contact: en


De ePrivacy Verordening, oftewel de verordening betreffende privacy en elektronische communicatie, werd op 10 januari 20217 voorgesteld. Met deze verordening introduceert de Europese Commissie strengere privacyregels rondom elektronische communicatiediensten. Het uitgangspunt daarbij is dat de inhoud van berichten alleen toegankelijk is voor de partijen die direct bij de communicatie betrokken zijn. Hierdoor krijgen gebruikers meer controle over hun digitale persoonsgegevens.

De ePrivacy Verordening is een aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat betekent dit voor decentrale overheden?

De ePrivacy Verordening richt zich in het bijzonder op de verwerking van gegevens over de communicatie en verwerking van metadata. Decentrale overheden komen dan ook voornamelijk in aanraking met de verordening als zij cookiegegevens ophalen van bezoekers op hun websites of via sociale media kanalen. Hierbij moeten ze het toestemmingsproces rond cookies inrichten volgens de eisen genoemd in de verordening.

Een cookie is een tekstbestandje dat een website op een apparaat (computer, laptop of smartphone) zet wanneer een website bezocht wordt. Daarmee kan informatie opgehaald worden die deel uitmaakt van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker, bijvoorbeeld over de locatie van de gebruiker of het tijdstip en duur van het websitebezoek. Voor cookies die persoonsgegevens verwerken, geldt ook de AVG.

De verordening zal het makkelijker maken om cookie instellingen bij te houden in de privacy instellingen. Hiermee hoeft een gebruiker niet telkens toestemming te geven bij een bezoek aan dezelfde overheidswebsite en geeft automatisch toestemming. Decentrale overheden moeten als aanbieder van de elektronische-communicatiedienst de inhoud van de elektronische communicatie wissen of deze gegevens anoniem maken wanneer dit niet langer nodig is voor de verwerking.

Stand van zaken

In mei 2021 is de triloog begonnen, waarbij een vertegenwoordiging van de Raad met een vertegenwoordiger van het Parlement en de Commissie over de definitieve tekst van de verordening onderhandelt. Er blijken echter nog een aantal hekele punten, zoals de regels omtrent metadata en het toestemmingsvereiste omtrent de toegang tot content. Dit komt onder andere door de vele aanpassingen die door de jaren heen zijn gedaan. Het Europese wetsproces van de ePrivacy Verordening is te volgen via deze link.

Zie de hele tijdlijn
Tijdlijn Digitalisering