Timmermans kondigt evaluatie en mogelijke herziening Europees burgerinitiatief aan

Vijf jaar na de lancering van het Europees burgerinitiatief (EBI) heeft de Europese Commissie besloten de EBI-regelgeving te evalueren en mogelijk te herzien. Eerder gaf het REFIT Platform al aan in een opinie dat het EBI geschikter moet worden voor het voorziene doel. Ook andere organisaties die zich bezighouden met het reilen en zeilen van het EBI waren van mening dat de regelgeving aangepast moet worden.

Jaarlijkse dag van het Europees burgerinitiatief (ECI day)

In een toespraak op de jaarlijkse dag van het Europees burgerinitiatief op 11 april kondigde de Vicevoorzitter van de Commissie, Frans Timmermans, aan dat de Commissie van plan is om herziening van de EBI-verordening nog dit jaar rond te krijgen. Timmermans stelde dat de Commissie  onder andere voornemens is om het instrument van het Europees burgerinitiatief gebruiksvriendelijker te maken. Een openbare raadpleging zal nog voor de zomer worden uitgevoerd. Hierna wordt verwacht dat de Commissie in de herfst van dit jaar met een wetgevingsvoorstel komt voor de aanpassing van de EBI-regelgeving komt.

Het Europees burgerinitiatief

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben de regels en procedures voor het Europees burgerinitiatief in februari 2011 de EBI-verordening vastgelegd. Het burgerinitiatief werd in april 2012 gelanceerd. Door één miljoen handtekeningen van EU-burgers in tenminste zeven lidstaten te verzamelen, kunnen EU-burgers de Commissie verzoeken een wetsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. Of zij kunnen verzoeken bestaande wetgeving aan te passen. Ook kunnen  EU-burgers er zo voor zorgen dat onderbelichte onderwerpen op de EU-agenda komen. Vijf jaar na de lancering van het Europees burgerinitiatief hebben zich ongeveer vijftig initiatieven met voorgedaan.

Opinie REFIT Platform

Het REFIT Platform heeft al eerder in een opinie opgeroepen tot aanpassing van de EBI-verordening.  De rapporteur van de REFIT Platform opinie, Assya Kavrakova van het European Citizen Action Service (ECAS), signaleert dat het in de praktijk vaak niet haalbaar is voor burgers om een Europees burgerinitiatief van de grond te krijgen in meerdere lidstaten. Zo moeten burgers bijvoorbeeld excessief veel informatie inleveren bij het tekenen van een EBI. Hierdoor wordt participatie ontmoedigt, vooral gezien het geringe effect van de resultaten van de EBI. Ook is er angst voor diefstal van deze persoonsgegevens. Wanneer een initiatief wel de benodigde 1 miljoen handtekeningen heeft behaald, dan is de aandacht en vervolgacties van de Commissie voor burgerinitiatieven beperkt, zo wordt gesteld.

Door:

David Schutrups en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bron:

Press release, Europees Economisch en Sociaal Comité

Meer informatie:

REFIT Platform: 17 opinies gepubliceerd, Europa decentraal
Handleiding bij het Europees Burgerinitiatief, Europees Economisch en Sociaal Comité
Helpdesk voor het Europees burgerinitiatief, Europees Economisch en Sociaal Comité
Europees paspoort voor actief burgerschap, Europees Economisch en Sociaal Comité