Timmermans ontvangt flyer ‘Provincies op weg naar betere EU-regelgeving’

2 februari 2018Betere regelgeving

Op woensdag 31 januari gaf de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, de openingsspeech van de 127e plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s. Hij sprak onder andere over de EU-taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit. Na afloop ontving hij de flyer ‘Provincies op weg naar betere EU-regelgeving’.

Speech vicevoorzitter Timmermans

Tijdens de vergadering van het Comité van de Regio’s gaf eerste vicevoorzitter Timmermans zijn visie op de toekomst van de Europese Unie. Hij sprak over het migratieprobleem, de circulaire economie en de EU-taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit. Deze taskforce is in het leven geroepen om te onderzoeken op welke beleidsgebieden de lidstaten meer werk kunnen overnemen van de EU en om lokale overheden nauwer te betrekken bij de beleidsprocessen. Timmermans, Eurocommissaris voor betere regelgeving, is voorzitter van de taskforce. In juli presenteert de taskforce haar bevindingen aan Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Op woensdag 31 januari gaf eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, de openingsspeech van de 127e plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s. Hij sprak onder andere over de EU-taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit. Na afloop ontving hij de flyer ‘Provincies op weg naar betere EU-regelgeving’.

In zijn speech haalde Eurocommissaris Timmermans de drie vraagstukken aan waar de taskforce zich over buigt: Zijn de huidige procedures effectief? Op welke beleidsterreinen zouden de lokale en regionale overheden meer kunnen doen? Hoe betrek je lokale en regionale overheden structureel in het proces van wetgeving en implementatie? Na zijn speech ging hij in debat met de leden van het Comité van de Regio’s.

Op de tweede dag van de plenaire vergadering, donderdag 1 februari gaven de vijf politieke fracties in het Comité van de Regio’s gelijk invulling aan de subsidiariteit door een ‘subsidiariteit rode kaart’ te trekken tegen een Commissievoorstel. Het voorstel om middelen uit het EU-cohesiebeleid te investeren in een programma voor structurele hervormingen in de lidstaten werd afgewezen. Volgens de fracties is het cohesiebeleid er namelijk om de verschillen tussen de regio’s te verkleinen en niet om structurele hervormingen in de lidstaten te ondersteunen.

Aanbieden flyer ‘Provincies op weg naar betere EU-regelgeving’

Na afloop van het debat in het Comité van de Regio’s sprak de voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk met vicevoorzitter Timmermans over betere regelgeving. De eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie ontving van Commissaris Van de Donk de flyer ‘Provincies op weg naar betere EU regelgeving’. De flyer is een samenwerking van Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies en ondersteunt provincies in het proces naar betere EU-regelgeving.

Het proces naar betere EU-regelgeving

In 2014 vroeg vicevoorzitter Timmermans aan de Kring van Commissarissen van de Koning om Nederlandse knelpunten bij de uitvoering van EU wet- en regelgeving aan te leveren en met praktische oplossingen te komen. Knelpunten en oplossingen werden gebundeld in de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’ en aan vicevoorzitter Timmermans aangeboden. Het REFIT platform, dat zich buigt over knelpunten en aangeleverde praktische oplossingen uit de lidstaten en hier vervolgens een advies over vormt, heeft de knelpunten vervolgens als opinies ingediend bij de Europese Commissie. Inmiddels zijn op deze manier de knelpunten uit de provinciale publicatie opgevolgd door de Europese Commissie.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

“Today’s challenges cannot only be tackled at national and European level”, says EU Commission First Vice-President Timmermans, persbericht Comité van de Regio’s.
EU regional policy: Committee of the Regions considers issuing “Subsidiarity Red Card”, persbericht Comité van de Regio’s.

Meer informatie:

Flyer ‘Provincies op weg naar betere EU-regelgeving’, Huis van de Nederlandse Provincies en Europa decentraal
Task Force on Subsidiarity and Proportionality and “Doing Less MoreEfficiently”,  Comité van de Regio’s
Openbare raadpleging EU-taskforce subsidiariteit en proportionaliteit, Europese Commissie