Timmermans prijst inzet provincies voor betere EU-regelgeving

23 november 2015Betere regelgeving

“De publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’ is het voorbeeld van de beste manier van samenwerking tussen de Europese Commissie en betrokken partijen”. Dit zei Eurocommissaris Frans Timmermans tijdens de 7e Subsidiariteitsconferentie op 17 november 2015 in Brussel. Hij benadrukte dat dit soort bijdragen van groot belang zijn voor de Commissie om de bestaande EU wet- en regelgeving te verbeteren.

Timmermans prees de inzet van de provincies en het aandragen van concrete oplossingen door de Nederlandse provincies. President van het Comité van de Regio’s Markku Markkula vulde Timmermans later aan en stelde dat de publicatie als voorbeeld kan dienen in de samenwerking met andere lidstaten.

Subsidiariteitsconferentie

Hoofdonderwerp van de conferentie, die eens in de twee jaar georganiseerd wordt, was het subsidiariteitsbeginsel en diens relatie tot de agenda voor betere regelgeving. Dit beginsel bepaalt of de EU bevoegd is om besluiten te nemen en zorgt ervoor dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen.

Timmermans benadrukte het belang van het lokale bestuursniveau. “De subsidiariteitstoets moet hier als eerste worden toegepast, aangezien op dit niveau burgers en overheid het dichtste bij elkaar staan.”

Meer transparantie

De Europese Commissie wil vanaf het begin van ieder wetsvoorstel feedback vanuit de praktijk ontvangen en wil dit op transparante wijze laten plaatsvinden. Het nieuwe interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven moet hieraan bijdragen.

De nadruk voor de Europese Commissie ligt in 2016 op de herziening en beoordeling van bestaande wetgeving en niet zozeer op het voorstellen van nieuwe wetgeving. Hierbij is input van stakeholders, zoals lokale en regionale overheden, onmisbaar.

Gold-plating

Timmermans benadrukte het belang van Impact Assessments en wil dat deze gedurende het gehele proces worden uitgevoerd. Hij benoemde ook de nadelige gevolgen van gold-plating, het begrip voor de extra regels die nationale overheden toevoegen. Timmermans noemde dit niet een probleem dat wordt veroorzaakt door EU-regelgeving.

Raad voor regelgevingstoetsing

De rol en onafhankelijkheid van de Raad voor regelgevingstoetsing leidde tot veel discussie. De Raad voor regelgevingstoetsing onderzoekt en adviseert de Europese Commissie over alle grote evaluaties en fitness checks van de bestaande wetgeving.

Volgens Sajjad Karim, Brits lid van het Europees Parlement, is het onmogelijk om een onafhankelijke Raad te hebben. De benoemde leden zullen zich namelijk verbonden voelen met de organisatie of het departement dat hen benoemd heeft.

Michael Gibbons, voorzitter van de Britse regelgevende beleidscommissie, pleit voor een onafhankelijke Raad voor toetsing van EU-regelgeving. Volgens hem vergroot een onafhankelijk adviesorgaan, zonder gevestigde belangen, de geloofwaardigheid van het proces.

Minder regelgeving

Volgens Elizabeth Golberg, werkzaam als directeur binnen het Secretariaat Generaal van de Europese Commissie, staat betere regelgeving niet gelijk aan  minder regelgeving. Ook de Duitse Europarlementariër Sylvia-Yvonne Kaufmann geeft aan dat minder regelgeving niet het doel is en dat kwaliteit van de wetgeving gewaarborgd moet worden.

Urban Agenda

Nicolaas Beets, de Nederlandse urban envoy en onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, sloot als laatste spreker de conferentie af. Hij stelde dat de lidstaat Nederland tijdens het aankomende voorzitterschap het Pact van Amsterdam (mei 2016) wil gebruiken om de Europese Agenda Stad te formaliseren. Nederland ziet graag dat wet- en regelgeving meer aansluiting vinden met lokale en regionale belangen. De Europese Agenda Stad wil steden en stedelijke regio’s dan ook meer betrekken bij het opstellen van beleid.

Door:

Roxanne Koenis en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’, Huis van de Nederlandse Provincies
Persbericht Agenda voor betere regelgeving, Europese Commissie
Website Agenda voor betere regelgeving, Raad van de Europese Unie