Nieuws

Publicatie: 9 december 2019

Door:


Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat voor EU-zaken, heeft een hulpmiddel voor stedenbanden vrijgegeven. Geïnteresseerde steden of gemeenten kunnen via de Town Twinning Tool andere steden vinden voor het opzetten van een stedenband. De algemene doelstelling is om de bestuurlijke capaciteit op lokaal niveau in het EU-toetredingsproces van Turkije te vergroten. Een ander doel is om duurzame structuren te creëren voor uitwisseling tussen lokale autoriteiten in Turkije en EU-lidstaten op gebieden die relevant zijn voor eventuele EU-toetreding.

Doel van stedenbanden

Het doel van stedenbanden is om steden en gemeenschappen op lange termijn dichter bij elkaar te brengen. Het is een democratische en participatieve aanpak om verschillende samenlevingen dichter bij elkaar te brengen op basis van gemeenschappelijke waarden en principes. De zustersteden willen een gezamenlijke oplossing van veel voorkomende problemen mogelijk maken, middelen kunnen efficiënter worden gebruikt door het onderling delen van ervaringen. Het einddoel is de tevredenheid van de burgers te verhogen, de levensstandaard te verhogen en bij te dragen aan sociaaleconomische ontwikkeling en op deze manier duurzame ontwikkeling en wereldvrede te bevorderen.

Thematische stedenbanden

Er kan een thematische aanpak zijn voor stedenbanden, waardoor de lokale autoriteiten een centraal aandachtspunt hebben. Enkele voorbeelden van deze thematische benaderingen zijn: decentralisatie, interculturele uitwisseling, uitwisseling van technische kennis, goed bestuur, beleidsontwikkeling, lokale economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, milieubescherming, crisismanagement, onderzoek en ontwikkeling.

Meer informatie

Geïnteresseerde steden of gemeenten kunnen voor meer informatie over de Town Twinning Tool de website van het initiatief raadplegen.

Bron

Town Twinning Tool: the partnership tool for projects and activities, Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat voor EU-zaken