Totaalverbod op de Nederlandse pulsvisserij

Het Europees Parlement heeft op 16 januari 2018 ingestemd met een totaalverbod op de pulsvisserij. Ongeveer 28% van de Nederlandse vissersvloot bestaat uit pulsvissers. Zij hebben de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd om hun schepen aan te passen.

Pulsvismethode

Pulsvissen is een in Nederland ontwikkelde techniek. In tegenstelling tot de traditionele manier van vissen, waarbij zware kettingen over de zeebodem worden gesleept, maakt pulsvissen gebruik van kleine elektrische schokjes waardoor de vissen opschrikken en omhoog springen rechtstreeks het net in. Het gaat hierbij voornamelijk om het opvissen van platvis, zoals tong, en garnalen.

Nederlandse pulsvisserij

Sinds 2007 kunnen Europese lidstaten licenties aanvragen om onder bepaalde voorwaarden te experimenteren met pulsvissen. De Nederlandse schepen gebruiken de pulsvismethode om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de effecten van het pulsvissen. Volgens Nederlandse vissers heeft de pulsvismethode alleen maar voordelen: brandstofbesparing, minder bijvangst en minder schade aan de zeebodem omdat deze niet telkens wordt omgewoeld.

Europese lobby

Eerder stemde de Europese Commissie in met het pulsvissen omdat het als milieuvriendelijker wordt gezien. Ook de Visserijcommissie van het Europees Parlement stemde in november in met pulsvissen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten. Echter beroepsvissers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, milieugroepen en de Europese Groenen zijn het hier niet mee eens. De Franse vissers vinden dat het ten koste gaat van hun vangst omdat er geen vis meer achterblijft als de Nederlandse pulsvisschepen langs zijn geweest. Milieugroepen en de Europese Groenen pleiten dat de duurzame effecten van deze methode niet zijn bewezen en dat het schadelijk is voor het leven in de zee.

Stemming Europees Parlement

Op 16 januari heeft het Europees Parlement ingestemd met het totaalverbod op de pulsvisserij. Een meerderheid van 402 parlementsleden stemden voor een verbod, 232 tegen. Er waren 40 onthoudingen. De leden van de Visserijcommissie van het Europees Parlement zullen nu in overleg met de Europese Commissie en de Europese Raad tot een definitieve wettekst moeten komen.

Reactie Nederland

Minister Carola Schouten van Landbouw en Visserij heeft gereageerd op de stemming van het Parlement. Ze noemt het besluit onbegrijpelijk en zegt zich fel te blijven verzetten tegen het verbod. Minister Schouten wijst er verder op dat de positie van het Parlement niet allesbepalend is. Tijdens de onderhandelingen met de Europese Commissie en de Europese Raad kan er nog anders besloten worden. Die kans is echter wel klein gezien de Europese landbouwministers zich eerder al voor een beperking van het pulsvissen uitspraken.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

New fisheries rules: add a ban on electric pulse fishing, say MEPs, persbericht Europees Parlement
Nieuwsbrief Visserijcommissie Europees Parlement, Europees Parlement