Troonrede 2016: Europese samenwerking cruciaal

26 september 2016

Op de derde dinsdag van september sprak koning Willem-Alexander zich traditiegetrouw uit over de kabinetsplannen voor het komende jaar. De belangrijkste onderwerpen waren migratie, Europese samenwerking en veiligheid. Ook Europa en Europese doelstellingen werden door de koning besproken.

“Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen”, stelt Koning Willem-Alexander in de opening van de troonrede. Nederland doet weer mee in de economische kopgroep van Europa, en heeft daarmee weer ruimte om te bewegen. In de troonrede spreekt de koning onder andere van een verbeterde woningmarkt, vermindering van de kosten in de zorg en minder werkloosheid.

Economie

In de troonrede wordt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU door de koning aangekaart. Ondanks de aankondiging van Brexit groeit de Nederlandse economie gestaag door. De verwachte groei voor 2017 komt uit op 1,7 %. Aangezien het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner is, is onzekerheid over de gevolgen logisch. Samenwerking in de EU is voor de Nederlandse economie cruciaal. Een sterke interne Europese markt met gelijke lonen is in het belang van Nederland. Een doel van de regering is dat de economische relaties van Nederland sterk zullen blijven ondanks deze tegenslag. U kunt hier meer informatie over de interne markt vinden.

Migratie

De Koning stelt dat tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU veel in gang is gezet om de vluchtelingenstroom onder controle te krijgen. De huidige pijlers van het migratie beleid van de EU worden genoemd. Deze pijlers zijn:

  • het verbeteren van de leefomstandigheden en tegengaan van geweld ter plekke;
  • de opvang in de regio;
  • het bestrijden van mensensmokkel.

Dankzij gemeenten en hulpinstanties is er afgelopen jaar veel opvang geboden. In 2017 treedt een verplichte participatieverklaring in werking. De participatie van asielzoekers wordt onder meer bevorderd door deel te nemen aan vrijwilligerswerk. Ook zijn in veel wijken en gemeenten particuliere initiatieven om asielzoekers bij de samenleving te betrekken.

De mededeling van de Europese Commissie over de mogelijke toepassing van Europese aanbestedingsregels bij de aanpak van de vluchtelingencrisis, kan door decentrale overheden als leidraad gebruikt worden om ervoor te zorgen dat deze aanbestedingswetgeving wordt nageleefd. Het is een hulpmiddel om werken, leveringen en diensten die nodig zijn in deze crisis, op een eenvoudige, snelle en niet-bureaucratische manier aan te besteden. Meer informatie over migratie en vluchtelingen kunt op de themapagina van Europa decentraal vinden. 

Veiligheid en defensie

In 2016 kwam voor veiligheid en defensie een bedrag van € 250 miljoen extra beschikbaar. In 2017 komt daar € 450 miljoen bij. Hierdoor is er meer ruimte voor de uitvoering van veiligheidstaken. In de strijd tegen terrorisme is samenwerking in de EU cruciaal. Nederland werkt daarom ook mee aan Europese initiatieven voor een betere informatie-uitwisseling. Ook de gemeenschappelijke grensbewaking die eerder in de State of the Union werd genoemd, wordt door de koning aangekaart.

De koning noemt de onderwerpen innovatie, werkgelegenheid en de energietransitie ook. Hier liggen belangrijke kansen en mogelijkheden voor de decentrale overheden. Denk hierbij aan duurzaam aanbesteden, innovatief aanbesteden, vrijstellingen omtrent het verlenen van steun ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en ten behoeve van sociaal beleid en werkgelegenheid. Meer informatie kunt u vinden in het dossier staatssteun en aanbesteden.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Troonrede 2016, Rijksoverheid

Meer informatie:

Migratie en vluchtelingen, Europa decentraal
Terrorismebestrijding, Europa decentraal
Interne markt, Europa decentraal