Tussenstand TTIP: onderhandelingen EU en VS gaan door

De balans betreffende TTIP is opgemaakt. Dit is op 17 januari door de Europese handelscommissaris Cecilia Malmström en de Amerikaanse handelsgezant Michael Froman gedaan. In een gezamenlijk verslag staat de voortgang die gemaakt is in onderhandelingen van het verdrag sinds de start in juli 2013. Alhoewel er weinig nieuwe inzichten in de voortgang worden vermeld, toont het rapport dat de onderhandelingen tussen de EU en de VS doorgaan.

TTIP

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) heeft als doel te voorzien in betere markttoegang voor bedrijven tussen de EU en de VS. Het verdrag moet de belemmeringen die de handel tussen deze continenten verstoren, wegnemen. Om deze doelstellingen te bereiken, wordt sinds 2013 onderhandeld over een breed scala van onderwerpen en rechtsgebieden.

Vooruitgang

De Commissie stelt dat zij veel voortuitgang geboekt heeft in de onderhandelingen met de VS. Zo hebben beide partijen stappen geïdentificeerd om trage grensprocessen aan te pakken. Ook stellen beide partijen dat er strenge regelgeving omtrent milieu, mensenrechten en samenwerking in het handelsakkoord moeten worden opgenomen. Daarnaast stelt de Commissie dat zij in samenwerking met de VS besloten hebben dat transparantie essentieel is bij het opstellen van het akkoord.

ICS

De EU en de VS onderhandelen ondertussen onder andere over de wijze van investeringsbescherming. De Commissie heeft een nieuwe wijze van bescherming voorgesteld: het Investment Court System (ICS). Het ICS beschermt het recht van overheden om regelgevend op te treden bij investerings-geschillen. Ook beschermt het ICS investeerders door gekwalificeerde rechters te benoemen en transparante procedures te handhaven. Momenteel organiseert de Commissie een publieke consultatie, om de mogelijkheid van een multilateraal Investment Court te peilen.

Gevolgen decentrale overheden

Als het verdrag er daadwerkelijk komt, kunnen decentrale overheden hier gevolgen van ondervinden. Decentrale overheden zijn immers ook actief op de handelsmarkt of komen hiermee in aanraking. Daarom zijn ook de markttoegangs- en belemmeringkwesties van invloed. De kans is groot dat een verdrag als TTIP het makkelijker zal maken voor Amerikaanse ondernemingen om mee te dingen naar overheidsopdrachten. Echter zijn de concrete gevolgen pas duidelijk als het volledige verdrag er ligt, en ondertekend wordt.

Factsheet publieke diensten

Om de mogelijke gevolgen voor publieke diensten in kaart te brengen, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2016 in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en Europa decentraal een factsheet ‘Publieke diensten in handelsakkoorden’ uitgebracht, Dit factsheet gaat specifiek in op de regulering van publieke diensten onder handelsakkoorden.

EU – US trade in your town

Om de invloed van TTIP op Nederlandse steden en dorpen in kaart te brengen, heeft de Commissie een infographic gemaakt. De ‘trade in your town’ infographic laat zien in welke steden of dorpen bedrijven aanwezig zijn die handel drijven met de VS.

Door:

Pierre Kas en Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bronnen:

U.S.-EU Joint Report on TTIP Progress to Date, Europese Commissie
Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

TTIP, Europa decentraal
Publieke consultatie, Europa decentraal
ICS, Europa decentraal
CETA, Europa decentraal
Factsheet publieke diensten, Europa decentraal