Nieuws

Publicatie: 28 januari 2019

Door:


Afgelopen week vond er in de Tweede Kamer een vergadering plaats over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Brexit en de voorbereidingen hierop. Hierbij kwam ook de belangrijke rol van decentrale overheden aan bod, met name op het gebied van het crisisplan en dataopslag.

Algemeen overleg Brexit

Tijdens het overleg had de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer de mogelijkheid om vragen te stellen aan betrokken bewindspersonen. De aanwezige bewindspersonen waren minister Blok van Buitenlandse Zaken, staatssecretaris Snel van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Minister Blok liet weten dat de afwijzing van het conceptakkoord door het Britse parlement op 15 januari een teleurstelling is voor het kabinet, maar dat deze beslissing wel wordt gerespecteerd. Hij benadrukte wel dat dit niet per definitie tot een no deal-Brexit zal leiden. Volgens Blok is het nu van belang dat de Britten helderheid geven over hoe zij het verdere verloop van de uittreding zien.

Stand van zaken van de voorbereidingen

Tijdens de vergadering werd door meerdere Kamerleden benadrukt dat het belangrijk is dat alle partijen in Nederland zich goed voorbereiden op de Brexit, omdat Nederland een belangrijke handelspartner van het VK is. De bewindspersonen lieten weten hoe het met de voorbereidingen gaat. Hierbij waren het crisisplan en dataopslag de meest relevante onderwerpen voor decentrale overheden.
Crisisplan
De Kamerleden stelden vragen over het crisisplan voor de eerste drie dagen na een eventuele no deal-Brexit, omdat Nederland in deze cruciale periode hard geraakt kan worden. Het is dus van belang dat het kabinet zich samen met een aantal gemeenten voorbereidt op de mogelijkheid tot het tegelijkertijd ontstaan van problemen in de luchtvaart, het verkeer en problemen rondom de invoer van medische hulpmiddelen. Volgens minister Blok is inmiddels begonnen met het organiseren van bureau-oefeningen en bredere sessies in samenwerking met de douane, marechaussee, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven. Op aanraden van de Tweede Kamer zal het kabinet ook nog contact opnemen met de burgemeesters van de meest voor de hand liggende gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam en Haarlemmermeer, zodat zij ook op bestuurlijk niveau bij de crisisstructuur betrokken worden.
Dataopslag in het VK
Staatssecretaris Keijzer liet weten dat er in het geval van een no deal-Brexit gevolgen zullen zijn voor organisaties die data opslaan bij bedrijven in het VK. Voor niet-persoonlijke gegevens zullen de gevolgen van de Brexit vooralsnog beperkt blijven. Voor persoonlijke gegevens zullen de gevolgen groter zijn. Hiervoor geldt namelijk de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en bij een no deal-Brexit raakt het VK automatisch zijn status als ‘veilig land’ kwijt. Hierdoor mogen persoonlijke gegevens niet meer zomaar verwerkt worden in het VK en zal moeten worden overgegaan tot modelcontracten. Dit heeft gevolgen voor zowel ondernemers als decentrale overheden die data opslaan in het VK. Een overgangsregeling is nog niet mogelijk, omdat er nu alleen op gezamenlijke afspraken met de EU wordt ingezet.

Brexit Impact Scan voor decentrale overheden

Gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland zullen gevolgen ondervinden van de Brexit. De Brexit Impact Scan voor overheden biedt deze organisaties inzicht op dit gebied. Vul de impactscan in en lees adviezen over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking.

Bron

Algemeen Overleg Brexit, Tweede Kamer

Meer informatie

Brexit-loket, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit Impact Scan voor decentrale overheden, Ministerie van BZK en Europa decentraal
Dataopslag in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit dat met de AVG na de Brexit?, praktijkvraag Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit: Stemming Brits parlement en nieuw voorstel May, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal
Europese Commissie presenteert actieplan no deal-Brexit, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal